Ainult üks küsimus

Vali Uudised(1998), 23. oktoober, kultuurilisa, nr. 82.

Mis valmistab rõõmu ning vastupidi, mis teeb kurvaks raamatukogutöös?

 

VAIKE ORO, Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu direktor

Rõõmu valmistab, et:

- ilmub palju huvitavaid ja tarku raamatuid

- raamatukogus käib palju lugejaid

- raamatukogu on muutunud kaasaegsemaks (arvutite kasutuselevõtmine)

- midagi ei pea enam tegema "linnukese" pärast - kõik, mida teeme, on lugejate paremaks teenindamiseks

- meie raamatukogus töötab haritud, mitmekülgsete huvidega kaader vaatamata raskustele ja pidevale rahapuudusele oleme püüdnud hoida oma maja puhtaja töökorras

Muretvalmistab:

- rahanappus raamatute ostmiseks ja ajakirjanduse tellimiseks. Meie omavalitsuse poolt selleks antav raha on maakonnas üks väiksemaid

- ruumipuudus, eriti lasteosakonnas. Hädasti oleks vaja väikest juurdeehitust, kuid praegu ei ole sedagi raha, et viia lõpule eest ärakukkumisohusolevate akende väljavahetamine.

TIIU PIHLAKAS, Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu peaspetsialist

Raamatukogutöö kõige suuremaks rõõmuks võib lugeda seda, et me tunnetame oma vajalikkust inimestele. Praegustest kultuuriastitustest on raamatukogud küll vist kõige külastatavamad asutused, sest raamatud ja ajalehed-ajakirjad on kallid ja neid koju osta on vähestel võimalik. Raamatukogutöötajatele valmistab rõõmu inimesi hästi teenindada ning rahuldada maksimaalselt nenede lugemissoove.

Ning kohe hakkavdki peale mured. Kõige suurem neist on muidugi rahamure, mis ei võimalda kogu vajaminevat kirjandust hankida. Raha vähesuse tõttu on suur mahajäämus infotehnoloogia vallas, mille olemasolu korraloleksime võimelised töötama palju kiiremini ja täpsemalt. Pole mõtet rääkida ka kaaseaegsest inventarist, mille hankimiseks raha eelarves samahästi kui polegi. Maakonna pole ühtegi raamatukogu, mis paikneks spetsiaalselt selleks ehitatud hoones. Maakonnal keskraamatukogu on ruumide poolest tagant kolmandal kohal vabariigis, kõik ülejäänud keskraamatukogud on saanud raamatukogu tarbeks ümberehitatud avarad ruumid.

Leian, et peaksime ka ise rohkem nõudma, mitte solvunult nurgas konutama, et meile ei anta. Tegelikult on seda vaja eelkõige inimestele, keda teeenindame ja neid on maakonnas üle 15 tuhande.

Ja muidugi peaks ka raamatukogutöötajatel palk suurem olema.

Minu tulevikunägemus raamatukogust oleks järgmine:

- avarad hästisisustatud ruumid, kus kõigil lastest kuni vanuriteni oleks hea aega viita ja õppida

- arvutiside kõikide raamatukogude vahel, et rahuldada kõigi raamatukogukülastajate nõudeid operatiivselt

- ka väikestel maaraamatukogudel peaks olema vähemalt kaks töötajat, et raamatukogu saaks kasutajale olla maksimaalselt avatud

- et raaamatukogutöötajad oleks tasemel, peaks olema võimalus end pidevalt kursustel ja seminaridel täiendada.