Raamatukoguhoidjatele jagati Lustiveres Ida preemiaid

Toomas Reinpõld Vooremaa (2018), 15. detsember, nr. 144, lk. 3.

Jõgevamaa raamatukogude töötajatel on kujunenud traditsiooniks tunnustada lõppeva aasta parimaid kolleege. Sel puhul jagatakse tunnustusena Ida- nimelisi nukke, millega kaasneb rahaline preemia. Seekord toimus aastalõpuüritus Põltsamaa valla Lustivere kultuurimajas.

Maakonna keskraamatukogu juht, Põltsamaa raamatukogu direktor Rutt Rimmel tõdes, et aasta on väga kiiresti möödunud.

„Elame muutuste ajal ja kui riigis toimuvad muutused, on ka raamatukogud muutustega tihedalt seotud. Sel aastal lisandus Jõgevamaa koosseisu neli uut raamatukogu, mille töötajatega püütakse n-ö lõimuda."

Rutt Rimmel kutsus kõiki kolleege muutustega kaasa minema ja muutma raamatukogu kohalikus kogukonnas kõige innovaatilisemaks asutuseks.

Sajandi sada tublimat

Raamatukoguhoidjate poole pöördunud P6ltsamaa vallavanem Margus Möldri lausus, et kui Põltsamaa vallas haldusreformi läbi viidi, lepiti kokku, et raamatukogud ei tohi kusagilt ära kaduda, sest need on kultuuri kandjad. Möldri sõnul muutub tema jaoks jõulude tähendus järjest sümpaatsemaks, sest enam ei oodata ainult seda, et mulle ja sulle midagi antakse, vaid ollakse valmis teistele andma.

Raamatukogutöötajaid tervitama tulnud riigikogu liige Aivar Kokk toonitas,et lisaks põhitööle tuleb raamatukogutöötajatel sageli olla ka sotsiaaltöötaja rollis. Raamatukogusse pöörduvad inimesed tihti selleks, et nende mured ära kuulataks.

Ida-nimeliste preemiate jagamise juurde asudes lausus Põltsamaa raamatukogu peaspetsialist Siiri Õunap, et kui varem valis Ida saamiseks üles seatud kandidaatide hulgast sobivaima välja maakonna raamatukogutöötajatest koosnev žürii, siis tänavu oli kõigil raamatukogu töötajatel võimalus intemeti põhiselt oma arvamust avaldada. Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul otsustas Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing välja selgitada möödunud sajandil tegutsenud raamatukoguhoidjate hulgast sada tublimat raamatukoguhoidjat.

Sajandi raamatukoguhoidjaks valiti Jõgevamaalt Ida-Helene Sutt-Reima, Tiiu Pihlakas, Vaike Oro ja Mare Nahk. Vaike Oro tegutses pool sajandit Põltsamaa raamatukogus. Aastatel 1970- 2005 töötas ta Jõgeva rajooni ja hiljem maakonna keskraamatukogu direktorina. Aastal 1980 pälvis Vaike Oro Eesti NSV teenelise kultuuritegelase aunimetuse, 2002. aastal anti talle Põltsamaa linna teenetemärk, 2004. aastal Eesti raamatukoguhoidjate aastapreemia ning 2006. aastal Eesti Kultuurkapitali elutööpreemia.

Tähtis roll ühiskonnas

Auväärsesse nimekirja valitud Vaike Oro viibis ka Lustiveres aset leidnud pidulikul üritusel. Teeneka raamatukoguhoidja sõnul on talle hästi meelde jäänud kõik hea, mis pikkadesse tööaastatesse mahtus ning head oli alati rohkem kui halba. Orol on kahju, et osa raamatukogusid, kellega ta koostööd tegi, enam Jõgeva maakonda ei kuulu. Ta meenutas vahvaid raamatukogutöötajatega koos tehtud reise.

Vaike Oro avaldas lootust, et raamatukogudel oleks ka edaspidi tähtis roll ühiskonnas täita. Sajandi raamatukoguhoidjaks valiti ka Mare Nahk, keda saab selles paigas pidada--maasoolaks selle sõna kõige paremas tähenduses. Ta töötas Palamuse raamatukogu juhatajana aastatel 1964-2010.

Tollel ajal oli Palamuse raamatukogu üks Eesti tuntumaid raamatukogusid, mida sageli väliskülalistele tutvustati. Aastal 1982 pälvis Mare Nahk kultuuritöö eesrindlase aunimetuse.

Siiri Õunap meenutas, et Ida- nimeline raamatukoguhoidja preemia anti esimest korda välja 2008. aastal. Ida kategooriateks on Ida Aasta Tegu, Sõber Ida ning Elutöö Ida. Ida Aasta Tegu preemiaga tunnustatakse silmapaistvat saavutust, uut mõtteviisi, uut või traditsioonilist sündmust ning projekti ellu viinud inimesi.

Ida Aasta Tegu preemia pälvis Põltsamaa raamatukogu kogude arenduse osakond koosseisus Maris Oro, Aive Rimmeld ja Ene Karu. Nominentidena olid välja valitud Ene Uuna Saare raamatukogust ning Anu Ots ja Laidi Zalekešina Mustvee linnaraamatukogust. Sõber Ida preemia pälvisid Põltsamaa raamatukogu pikaajalised koostööpartnerid Rahva Raamat AS ja raamatukogude müügijuhid Marika Kuldkepp ja Galina Uibo. Nemad toetasid Jõgevamaa rahvaraamatukogude komplekteerimissüsteemi ümber korraldamist, nende eestvedamisel on tehtud maakonna raamatukogudele soodustusi raamatute ostmisel ja ka annetusi raamatute näol.

Elutöö Idat tänavu välja ei antud.