Põltsamaa piirkonnaettevõtted võistlesid mälumängus

Raimo Metsamärt  Vali Uudised (2017), 1. november, nr.84, lk. 5.

26. oktoobril kohtusid Põltsamaa piirkonna ettevõtjad teist korda, et pidada raamatukogupäevade piduliku õhtu ajal üks vahva mälumäng. Põltsamaa raamatukogu poolt ellu kutsutud mälumäng toimus seekord noortekeskuses, kus omavahel asusid mõõtu võtma 14 võistkonda. Kui eelmisel aastal esitas küsimusi lvo Linna, siis seegi kord oli kohal tuntud inimene - Põltsamaad väisas seekord kirjandusminister Mart Juur isiklikult.

„Tegelikult ei olegi mälumäng teadmiste kontroll, vaid mäng, kus on tore iseennast proovile panna ja uusi teadmisi hankida,"  sõnas raamatukogu direktor Rutt Rimmel. „Ma saan  aru, et noored on tublisti  häiritud, et täiskasvanud on vallutanud noortemaja,"  naerutas Mart Juur kohe  esimese lausega ja temale  omase huumoriga kohaletulnuid. „Mäng käib mõisa  peale, küsimused on rasked,  nii et võtke seda tõsiselt!" 

Tõsisema tooni juurde  üle minnes teatas Mart Juur  uudise, mis ei ole ilmselt  paljudele teada - tema isa  on pärit meie kodulinnast,  peale selle on tal Põltsamaaga sidemeid veelgi, kuna  tema hea sõber elab siin. 

Enne kui mälumänguga alustati, loositi välja  raamatud. Suvelugemise  käigus (projekt kandis nime  „Lugedes võidad") pakuti  lugemiseks välja 30 raamatut, kokku kümnel teemal,  ning kõik, kes olid lugenud  vähemalt kümme raamatut, said osaleda loosimisel.  Raamatud võitsid: Valve  Pedmanson, Ene Tandru,  Leida lndus, Külli Kalvist  ja Kersti Toit.

Rasked küsimused

Siis aga läkski lahti.  Nagu juba eespool mainitud, istusid laudade taga 14  võistkonda.. PÜG, Kamari  haridusselts, Toonus, Uhka,  Pajusi vald, Kuldhammas, Põltsamaa linnavalitsus, Viskiklubi, lasteaed Mari, Vali Press, noortekeskus, kunstiselts, kultuurikeskus ja Virmalised.

Ehkki Margus Ääremaa andis küsitlejale ootamatu kingituse (mis saalis elevust tekitas) - järgmise päeva lehe, siis tulemusi see mõistagi ei mõjutanud ja lisapunkti selle eest ei saanud, sest küsimused  tuli ära vastata ikka igal  võistkonnal endil.

Ehkki sai valida temaatikat ning olid olemas ka  valikvastused, ei olnud küsimused kergete killast.  Nagu valikute juures tihti juhtub, kipub mõttelõng  teinekord mingi uitmõtte  najal või kogetu ja kuuldu  põhjal kinni kiiluma ning  sealt rööpast enam välja ei  saagi. Õiget vastust kuuldes  oli nii mõneski laudkonnas kahetsevaid nägusid ja  laiutavaid käsi näha: "No  muidugi, kuidas ma võisin  küll sellise vastuse valida!"  

Ei olnud harvad ka need  juhtumid, kus välistamismeetodi tõttu ainult kahe  vastuse vahel valima pidi -  neid hellitati, hüpitati teisi  põlvelgi, siluti ja sätiti, et  saaks aga teada, kumb ikka  see õige on... Nagu ikka, valiti tihti vale variant. Selline see mälumäng juba kord on,  õnneks kulub aeg küsimuste seltsis justkui lennates. 

Ka publik sai peamurdmisse sekkuda, sest eraldi  küsimused olid neilegi, vaheaegadel jagasid muusikalist külakosti aga Reigo  Tõnisson (kitarr) ja Marianne Nugis (vokaal).

Kõige esimene küsimus  tuli topsi seest ja siis pidi  leidma valikust just Põltsamaa Felixi kurgi. Siin mõistagi peale maitsmismeele  muud abivahendit kasutada  ei olnud, targemad oskasid ehk ka liiga eksootilise  maitsega kurgi teiste seast elimineerida.

Maakonna spordielu  tundvatele inimestele oli  ehk ka olümpiatõrviku  kandja nimi kergeks vastuseks, kuigi vastusevariantides olid kirjas kõik meie  maakonna tublid spordi-  mehed. Tegelikult eeldasidki neli vastusevarianti korralikke teadmisi, sest igaüks neist võis olla see õige ja pelgalt loogika abil selekteerimine ei pruukinud tulemust anda.

Mõned küsimused ja vastusevariandid ajasid kohe segadusse," vangutas nii mõnigi mälumängur pead.

Mälumängule pani punkti kirjandusministri küsimus, mis oli erinevalt teistest kahe punkti vääriline. Siin taheti teada, kus asub Eestimaal Lumumba jõgi (Hiiumaa). Tegelikkuses on sõna ,, jõgi" siin tublisti ülepaisutatud, sest sellist nime kannab tegelikult kraav, mis on rahvasuus  niimoodi ristitud.

Ükskord saab iga hea  kord otsa, nii lõppes ka see peamurdmine. Kui punktid kokku liidetud, selgus, et seekord oli võitja Põltsamaa linnavalitsuse võistkond,  kes esines koosseisus: Kadri  Suni, Tiia Vahter ja Riivo  Lehiste. Nende võit oli napp  ehk ainult ühepunktiline, kuna kolm järgmist ehk  võistkonnad Toonus, Uhka  ning Pajusi kogusid võrdselt  tosin punkti.