« Tagasi

Vallaraamatukogud ühendati Põltsamaa raamatukoguga

Taavi Kelder Vali Uudised(2017), 29. detsember, nr. 100, lk. 3.

Neljapäeval, 21. detsembril toimunud Põltsamaa vallavolikogu viiendal istungil võeti vastu otsus seniste valla rahvaraamatukogude ühendamise kohta Põltsamaa raamatukoguga. Kõik vallaraamatukogude teenused jäävad Põltsamaa raamatukogu direktori Rutt Rimmeli sõnul ka edaspidi lugejatele kättesaadavaks.

Volikogu päevakorras menetleti Põltsamaa valla rahvaraamatukogude tegevuse ümberkorraldamist, viimist ühtse juhtimise alla. Nii jäävad näiteks Tapikul ja Pajusis raamatukogud ka edasi senisel moel tegutsema, kuid nende tööd hakkab edaspidi juhatama Põltsamaa raamatukogu.

„Siiani kuulusid kõik need raamatukogud igaüks oma vallale - näiteks Pajusile kolm raamatukogu, mida juhtis raamatukogu juhataja, Põltsamaa vallale üks raamatukogu, mis pakkus teenust ka Eskus ja Lustiveres. Uues vallas muutuksid kõik need raamatukogud Põltsamaa valla hallatavateks asutusteks, kolm neist ühe inimesega asutuseks, kaks kahe inimesega asutuseks, lisaks Põltsamaa raamatukogu suurema asutusena. Et vähendada dubleerimist, otsustati kõik viia ühe juhtimise alla," selgitas Põltsamaa raamatukogu direktor Rutt Rimmel. „21. sajandi raamatukogu pole enam ainult raamatute laenutamise koht - tänapäeva raamatukogu on multifunktsionaalne ja teenustekeskne kultuuriasutus. Selleks, et arendada kõiki raamatukogusid ühtlaselt, on mõistlik viia nad ühe juhtimise alla. Edaspidi on kuue direktori asemel üks, kuue põhimääruse asemel üks, üks sisekorrareegel, arengukava jne. Dokumentatsioon ja raamatupidamine on viidud ühe juhtimise alla, ka teavikute komplekteerimisel saab kulusid kokku hoida, komplekteerides rohkem nimetusi ja vähem eksemplare."

Ta lisas, et Eestis on juba mitmeid valdu, kus külaraamatukogud on hakanud toimima ühise juhtimise all -nii on see juba kümme aastat olnud näiteks Tapa, Türi, Lihula, Märjamaa ja Saku valdades.

Kuus mainitud raamatukogu on Põltsamaa raamatukogu (Veski tn 3), mis täidab ka maakonnaraamatukogu ülesandeid, Põltsamaa vallaraamatukogu teenusepakkumise kohtadeks on Adavere, Esku ja Lustivere, Aidu raamatukogu, Pajusi raamatukogu asukohaga Pisisaare külas, Puurmani raamatukogu asukohaga Puurmanis ja Tapiku raamatukogu asukohaga Tapiku külas.

„Laenutajate jaoks ei muutu esialgu kindlasti midagi -pärast raamatukogude ühinemislepingut jäävad tegutsema kõik meie valla raamatukogud ning nendega on kaetud kogu valla territoorium, mis tähendab seda, et raamatukoguteenused on kättesaadaval. Raamatukogu teenused muutuvad ümberkorralduste tulemusena pikemas plaanis maaelanikest lugejale paremaks," rääkis Rimmel.

„Loodame, et tulevikus muutub teenuste pakkumine lugejatele paremaks - raamatuid hakkab saama kiiremini kätte, loodame vallalt saada enda käsutusse auto, millega viia iga nädal raamatuid laiali. Raamatud hakkavad senisest rohkem vahetuma, et need ei istuks ühes raamatukogus riiulis. Raamatuid saab hakata jagama sinna, kus on rohkem lugejaid. Lustivere ja Esku on niivõrd suured kohad, et tahaksime taastada sealsed raamatukogud eraldi haruraamatukogudena - seega peaks ka sealsetele inimestele raamatukoguteenus paranema," ütles Rutt Rimmel.