« Tagasi

Muudeti raamatukogu põhimäärust ja eeskirja

Taavi Kelder  Vali Uudised (2017), 27. jaanuar, nr. 8, lk. 3.

Teisipäeval, 24. jaanuaril toimunud Põltsamaa linnavolikogu istungil muudeti Põltsamaa raamatukogu põhimäärust ja kasutamise eeskirja.

Põltsamaa raamatukogu põhimääruse muutmine tulenes raamatukogu nime muutmisest Jõgeva maakonna keskraamatukogust Põltsamaa raamatukoguks. Ühtlasi muudeti aga volikogu kinnitatud otsusega ka raamatukogu kasutamise eeskirja, milleks oli samuti vajadus tekkinud.

„Raamatukogu kasutusreegleid muudame ühelt poolt tõttu nime muutmisega, aga teisalt ootas juba ammu järjekorras otsus avaliku internetipunkti ja raamatukogu kasutamise reeglite ühte viimise kohta. Varem olid need kaks -internetipunkti ja raamatukogu kasutamise eeskirjad - eraldi eeskirjad, aga kuna avalik internetipunkt on nüüd teenindussaalis ega asu enam eraldi ruumis, siis peame vajalikuks, et võiks olla ka üks kasutuseeskiri," selgitas Põltsamaa raamatukogu direktor Rutt Rimmel.

Kasutuseeskirjade  muudatustega pikendati ajakirjade kojulaenutusaega, mis tulenes sellest, et enam nii palju ajakirju  ei laenutata.

„Üks muudatus on see,  et kui me siiani andsime ajakirju inimestele koju  kaasa üheks nädalaks, siis  nüüdsest hakkame andma neid kaheks nädalaks. Kui enne piirati ajakirjade kojulaenutust ühele nädalale, siis oli see nii sellepärast, et ajakirjade lugemine oli varem väga intensiivne, nüüd on see aga normi piires," selgitas Rutt Rimmel.

Kasutuseeskirja muudatus puudutab ka reserveeritud raamatu kättesaamise korda.

„Teine muudatus on see, et kui varem hoiti  reserveeritud raamatuid  seitse päeva, siis lühendasime seda kolmele päevale.  Kui inimestel on seitse  päeva aega tulla raamatule järgi, siis pikendab see  raamatu saamist ka teiste  lugejateni, kuna järjekorras võib olla 20-30 inimest. Uue eeskirja järgi peab  lugeja tulema reserveeritud raamatule kiiremini järele," ütles Rimmel.