« Tagasi

Muudeti raamatukogu nimetust

Toomas Reinpõld  Vooremaa (2017), 26. jaanuar, nr. 11, lk. 4.

Põltsamaa linnavolikogu liikmed nõustusid raamatukogu poolt esitatud taotlusega ja otsustasid Põltsamaal tegutseva senise Jõgeva maakonna keskraamatukogu nimetuse  asendada nimetusega Põltsamaa raamatukogu.

Teisipäeval peetud Põltsamaa  linnavolikogu istungi päevakorda oli kavandatud Põltsamaal  asuva Jõgeva maakonna keskraamatukogu nimetuse muutmine. Raamatukogu nõukogu  esitatud taotlus oli ajendatud  asjaolust, et praeguse nimetuse  tõttu on sageli ette tulnud päris  tõsiseid segadusi ametlikus asjaajamises ning nii lugejate kui  raamatukogus toimuvate üritustega seotud probleem`.

Nimi eksitab inimesi pidevalt

Põltsamaa linnavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik Kadri  Suni lausus, et linnavolikogu  liikmete ette on jõudnud eelnõu,  milles tehakse ettepanek muuta  ümber Põltsamaal asuva Jõgeva  maakonna keskraamatukogu  nimetus Põltsamaa raamatukoguks. Senine raamatukogu  nimetus on eksitanud paljusid  inimesi ja nõuniku hinnangul on  seetõttu raamatukogu nimetuse  muutmine täiesti põhjendatud. 

Jõgeva maakonna keskraamatukogu direktor Rutt Rimmel lausus, et veel eelmise aasta lõpus  tuli tal seoses valesti välja kirjutatud raamatukogu nimetusega  paar raamatukogule laekunud  arvet ümber kirjutada. Niisuguseid eksimusi esineb päris tihti.  Vahel on nimetusest jäetud välja  sõna maakond, vahel on Jõgeva  maakond asendatud sõnaga Jõgevamaa jne. Rutt Rimmel tõdes,  et kui inimesed väga sageli eksivad raamatukogu nimetuse välja  kirjutamisega, siis on mõistlik  selline nimetus ära muuta. 

Keskraamatukogu direktor  oli volikogu liikmetele saatnud  selgituse, et nad saaksid paremini aru raamatukogu nimetuse  muutmise vajadusest. Selles  selgituses on öeldud, et mitmed Põltsamaa raamatukogus  osalema pidanud koolitajad on  otsinud Veski tänavat Jõgevalt, ehkki Jõgeva maakonna keskraamatukogu asub Põltsamaal Veski  tänaval. Seetõttu on need inimesed nii mõnigi kord jõudnud kohale kokkulepitud kellaajast  oluliselt hiljem ja mitmed nendega kohtuma tulnud inimesed  ei ole saanud nende kohale jõudmist ära oodata.

Nn katuseraha kanti Jõgeva vallale

Raamatukogule läkitatud  kiireloomuline postipakk on  saadetud Jõgeva Konsumi pakiautomaati. Kui Põltsamaal asuv  Jõgeva maakonna keskraamatukogu valiti riigi 10 kaunima  raamatukogu hulka, läks seda  pildistada soovinud inimene  maja Jõgevalt otsima. Kutuuriministeeriumist saadeti välja  pressiteade nõuniku esinemise  kohta Jõgeval, ehkki see üritus  toimus tegelikult Põltsamaal. Kui  riigikogu eraldas nn katuseraha  Jõgeva maakonna keskraamatukogule, suunati see tegelikult  Jõgeva vallavalitsusele. Jõgevalt helistavad Jõgeva linnaraamatukogu lugejad sageli Põltsamaale, et pikendada raamatu tagastamise tähtaega või saada teada, kas  raamatukogus on neid huvitav raamat.

Üritused toimuvad ikka Põltsamaal

Põltsamaa raamatukogus toimuvaid üritusi reklaamitakse  juba ammu välja toimumise  kohaga Põltsamaal, sest õige  nimetuse välja kirjutamisel pole  välistatud, et mõni üritusest huvitatu hoopis Jõgeva linnaraamatukogusse läheb.

Kui vaadata teisi niisuguseid  raamatukogusid, mis täidavad  maakonna raamatukogule pandud ülesandeid, siis Tartumaal  täidab niisugust funktsiooni  Kõrveküla raamatukogu, Ida-Virumaal Jõhvi keskraamatukogu,  Viljandimaal Viljandi linnaraamatukogu. "Raamatukogu  nimetus ei pea kajastama neid  ülesandeid, mida maakonna  keskraamatukogul tuleb täita,"  lausus Rutt Rimmel. "Niikaua  kuni kehtiv seadus sätestab, et  üks maakonnas asuvatest raamatukogudest täidab maakonna  keskraamatukogu ülesandeid, niikauaks jääb see funktsioon alles olenemata raamatukogu nimetusest."