Raamatukogus näeb näitust Põltsamaal ilmunud trükistest

Taavi Kelder  Vali Uudised (2016), 27. mai, nr. 40, lk. 2.

Jõgeva maakonna keskraamatukogu lugemissaalis ja fuajees avati näitus Põltsamaal OÜ Vali Press trükikojas ilmunud raamatutest ja iga kuu väljaantavatest vallalehtedest. Näitus on avatud 23. maist kuni 28. juulini.

Põltsamaa ettevõttes Vali Press trükitakse hulgaliselt organisatsioonide, külade ja piirkondade ajalugu käsitlevaid raamatuid. Linna 90. sünnipäeva puhul on raamatukogu lugejatele vaatamiseks välja pannud  mõned viimastel aastatel  siin ilmunud trükistest.  Kojulaenutusosakonnas on tutvumiseks välja pandud paljude piirkondade  ajalugu käsitlevad raamatud, nagu näiteks "Torma  kihelkonna ajalugu", "Vaiatu küla lood", "Kilde Vana- Võidu ajaloost", "Halinga valla ajaloost" ja "August Maramaa aeg". Kahe raamatu, trükise "Harku vald sõnas ja pildis" ja Eesti  meremeeste üle ookeani  kulgenud seiklustest pajatava "Siniste süte ja vete lummuses" koostaja on  endine põltsamaalane Terje Urbanik.

Perioodikasaalis on linna juubeliga seoses eksponeeritud aga Vali Pressis trükitud ajalehti, piirkonna- ja vallalehti (viimase kuu numbrid). Põltsamaal trükitakse nimelt väga paljude omavalitsuste häälekandjaid.

Vali Press trükib nii naaberomavalitsuste lehti Jõgeva maakonnas kui ka kaugemate tellijate linna- ja vallalehti. Vaadata ja sirvida on Võhma Vallalehte, Jõgeva Valla Teatajat, Puurmanni Uudiseid, Laeva valla Vallakaja, Saare Valla Teatajat, Suure-Jaani lehte Leole, Tartu vallalehte Supilinna Tirin, Peipsi Rannikut, Pala Teatajat, Tabivere valla lehte Sõnumileht ja Roosna-Alliku vallalehte Sõnumiallikas.

Raamatukogu fuajee vitriinides näeb aga Vali Pressi trükikojas viimasel  aastal ilmunud organisatsioonide, piirkondade ja külade ajalugu käsitlevaid  raamatuid. Siin näeb näiteks Mati Laose raamatut  "Mainorilugu", aga ka üllitisi "Kilde Viljandi meditsiini ajaloost", "Kullamaa  mälestused" jt.