« Tagasi

Eda Miljand esitles lasteraamatut "Mäeotsa lood"

Taavi Kelder  Vali Uudised (2016), 15. aprill, nr. 28, lk. 5.

Kolmapäeval, 13. aprillil toimus Jõgeva maakonna keskraamatukogus Eda Miljandi raamatu "Mäeotsa lood"ja selle juurde kuuluva tegelusvihiku esmaesitlus. Tegemist on autori enda perest, talust, maaelust, loodusest ja kodu- ning metsloomadest  inspireeritud lugudega, mida täiendavad illustratsioonid, mille autoriks on  Helve Huttunen.

Esku-Kamari kooli endine  direktor Eda Miljand on nüüd, pärast koolijuhi ametit pühendunud raamatute kirjutamisele. Sel aastal nägi tema sulest  trükivalgust lastele mõeldud  raamat, mis kannab pealkirja  "Mäeotsa lood". Koos raamatuga ilmus ka tegelusvihik, kus  on ülesandeid nii eelkooliealistele kui ka algkooli esimese  astme õpilastele.

Eda Miljand on viie lapse  ema, Mäeotsa talu perenaine  ja bioloog, kes on töötanud ligi  kakskümmend aastat õpetaja  ja koolijuhina.

Kolmapäeval kogunesid  autori raamatuesitlust Jõgeva  maakonna keskraamatukokku kuulama Põltsamaa ühisgümnaasiumi 1. ja 2. klassi õpilased.

"Olen hariduselt bioloog,  õppinud loodusteadust ja seepärast on siin raamatus palju  juttu loodusest. Kuna talu  nimi, kus ma elan, on Mäeotsa talu, siis saigi pealkirjaks pandud "Mäeotsa lood". Et loen igal õhtul lastele lugusid, siis ühel hetkel hakkasin lugusid kirja panema. Kui lugusid kogunes juba piisavalt suur hulk, tuli mõttele panna need kokku üheks raamatuks. Et leidsin ka kunstniku, kes oli nõus tegema lugudele illustratsioonid, siis nii sündiski see raamat," rääkis Eda Miljand.

"Mäeotsa lugude" puhul on tegemist juba autori viienda raamatuga.

"Need lood on sündinud tänu enda lastele. Nimelt loen igal õhtul lastele ette lugusid, tavaliselt kolm lugu. Mõned lood on nii head, et kirjutan need üles. Varem olen kirjutanud ka luuletusi, kuid nüüd ilmunud raamatu puhul on tegu mu esimese ilukirjandusliku raamatuga. Täiskasvanute raamatuid ma veel kirjutanud pole, kui( neid lugusid, mis on raamatu "Mäeotsa lood", kuulavad väga hea meelega ka täiskasvanud. Mõte läheb argimuredest eemale neid kuulates või lugedes," kõneles autor.

Maa-elust ainest saanud lugudega püüab autor laps lähendada loodusele:

"Bioloogiaõpetajana tean  et mõni tavaline liik on lastele sageli tundmatu, võibolla muinasjuttude kaudu saavat lapsed teada, kuidas näiteks kompostihunniku juures elav nõgeseliblikas välja näeb." 

"Mäeotsa lood" ja selle juurde kuuluv tegelusvihik moodustavad kokku komplekti, mis on mõeldud eelkõige lasteaialastele ja noorema vanuseastme kooliõpilastele. Lood sobivad nii unejutuna kuulamiseks, hommikuringis arutlemiseks, koolitunnis lugemiseks kui ka abiõppes kasutamiseks, selgitas Eda Miljand, kes on varem olnud lisaks koolijuhi ametile ka koolis bioloogiaõpetaja.

"Tegelusvihiku ülesandeid saab lapsevanema või õpetaja juhendamisel kasutada nii lasteaia ja algkooli  õppetegevustes kui ka kodus.  Lood sobivad kuulamiseks ja lugemiseks kõigile, kes  tahavad kaasa mõelda ning  luua endale kuuldust kauneid kujutluspilte. Kurjuse- ja  vägivallavabad jutud loovad  pingevaba õhkkonna ning  aitavad rahulikult uinuda ja  meeldivaid unenägusid näha.  Lugudest leiab ka mitmeid  teemasid, mida lapsega koos  pikemalt arutada. Ühiselt tegelusvihiku ülesandeid lahendades on võimalik rääkides ja  fantaseerides meeldivalt aega  veeta," rääkis autor.

Koos logopeed Kristel Lempuga koostati raamatu juurde  ka praktiliste tegevuskavadega täiendatud tegelusvihik.  Siin on ülesandeid emakeele, matemaatika, loodusõpetuse, tööõpetuse (käsitöö) ja terviseõpetuse valdkondadest. Tähelepanu pööratakse käelisele tegevusele, nagu kirjutamine, värvimine, rebimine, joonistamine, aga ka suulisele eneseväljendusele, nagu jutustamine, fantaseerimine, uute sõnade omandamine ja teksti mõistmine, ning tekstist lähtuvatele praktilistele tegevuskavadele.

"Tegelusvihiku ülesanded on raamatu "Mäeotsa lood" lugudega tihedalt seotud. Iga loo juurde, mis raamatus "Mäeotsa lood" on, kuulub kolm kuni neli lehekülge ülesandeid. Neist esimesel leheküljel on  noorematele lasteaialastele  mõeldud lihtsamad ülesanded, teiselt ja kolmandalt leheküljelt leiavad aga meelepäraseid harjutusi koolieelikud ja  esimese kooliastme õpilased.  Iga loo juurde kuuluv viimane  lehekülg värvimis- ja jutustamisülesandega sobib aga  kõigile," rääkis Eda Miljand.  Tegelusvihiku lõppu on lisatud logopeed Kristel Lempu  koostatud praktilised tegevuskavad teemapäevadeks koolis.  Tegevuskavad pakuvad ideid  Mäeotsa lugude kasutamiseks  nii lasteaias kui ka kodus ja  inspireerivad loodetavasti ka  teiste lugude loovat ja praktilist kasutamist, märkis autor.