« Tagasi

Raamatukogu kutsub lapsi merekultuuriaastat tähistama

Taavi Kelder  Vali Uudised (2016), 8. aprill, nr. 26, lk. 5.

Jõgeva maakonna keskraamatukogu lasteosakond kuulutas välja mereteemalise kirjandusmängu "Lapsed ja merekultuuriaasta Jõgevamaal", mille käigus tuleb lastel vastata küsimustele merega    seotud teemadel. Osaleda saavad 1.-6. klassi õpilased, parimatele vastajatele korraldatakse mai lõpus preemiareis Peipsi järve äärde.

Tänavune aasta on Eestis kuulutatud merekultuuriaastaks, mis keskendub    rannaelu ja merekultuuripärandi tutvustamisele, otsides vastust küsimusele, kas eestlased on ikka mere- ja rannarahvas või üksnes maa- ja metsarahvas. Mereteemaga seotud üritusi korraldatakse üle kogu    Eesti, ja seda mitte ainult mere ääres, vaid ka näiteks Kesk-Eestis Põltsamaal.     

Teemaaasta tähistamisel teeb otsa Põltsamaal lahti Jõgeva maakonna keskraamatukogu, kus lasteosakond on otsustanud    korraldada merd ja merekultuuri tutvustava kirjandusmängu, et õpetada osavõtjaid leidma küsimustele vastuseid raamatutest ja kasutades infootsinguid. Eesmärk on tähistada merekultuuriaastat:

"Kui eelmisel aastal oli meil muusikaaasta, siis tänavu tähistame merekultuuriaastat. Lasteosakond  otsustas korraldada aprillis ja mais mereteemalise kirjandusmängu," ütles raamatukogu lastekirjanduse spetsialist Nelli Orgmaa, kelle sõnul on sel puhul lasteosakonnas välja pandud ka mitmeid merendusalaseid raamatuid. Nii mereteemalist lastekirjandust kui ka ilu- ja teatmekirjandust on lõppude lõpuks ju eesti keeles ilmunud üksjagu -peab olema vaid huvi mere vastu.

Kirjandusmängu veab Tartu Ülikooli raamatukogunduse üliõpilane Triin Kingisepp, kes on raamatukogus ka varem praktikal  käinud ning siin erinevaid  ettevõtmisi eest vedanud.  

"Põltsamaa asub merest üpris kaugel. Meie mereteemalise kirjandusmängu  eesmärk on aga raamatute  abil lapsed rohkem mere ja mereelu ning rannakultuuriga kurssi viia. Ise ei pruugi ju füüsiliselt merega seotud olla, merega  on võimalik olla seotud ka kirjanduse kaudu. Nii varemal ajal kui ka viimastel aastatel on ilmunud  huvitavaid lasteraamatuid  merest ja mereelust," rääkis Triin Kingisepp, kes ka ise Põltsamaalt pärit on ning merega väga tihedat isiklikku suhet ei oma:  

"Meri tekitab minus isegi teatavat kõhedustunnet. Kuid merekultuuriaasta annab hea võimaluse end merega ja sealse eluga rohkem kurssi viia."

Ürituse teiseks eesmärgiks on tuua lapsed arvutite eest ja harjumuspärasest sotsiaalvõrgustikust ära,  et nad tuleksid kohale raamatukokku ja otsiksid ise raamatutest infot või kasutaksid küsimustele vastamisel infootsingut.

"Tahame mereteemalise kirjandusmänguga saavutada ka seda, et lapsed käiksid raamatukogus ja  otsiksid ise vastuseid nendele küsimustele, mida me  kirjandusmänguga küsime.  Kõigele ei saa vastuseid  interneti otsingumootorist, teavet tuleb õppida otsima ka teatmeteostest, lasteraamatutest ja õpikutest, ise raamatukogus käies," märkis Kingisepp.

Kirjandusmängus on küsimusi meres ja rannikul elavate looma-ja kalaliikide, mereteemalise kirjanduse, tuletornide ja  muude meremärkide ning Läänemere, Peipsi järve ja teiste veekogude kohta. Küsimused koostatakse kolmele vanuserühmale -  1.-2. klass, 3.-4. klass ja 5.-6. klass. Igas vanuse- rühmas toimub ka eraldi auhindamine.

Mereteemalise kirjandusmängu küsimused saab  kätte Jõgeva maakonna  keskraamatukogu lasteosakonnast, raamatukogu  kodulehelt www.jkrk.ee  või klassijuhataja käest.  Vastuseid oodatakse Jõgeva  maakonna keskraamatukogu lasteosakonda kuni 15. maini.

"Vastuste esitamisel tuleks lisada oma nimi, klass ja kontaktandmed -telefoninumber, e-maili aadress või postiaadress," märkis Triin Kngisepp.

Parimatele kirjandusmängust osavõtjatele korraldatakse mai algul preemiareis lähima "mere" -Peipsi järve äärde, täpsemalt Mustvee linna

"Parimatele lahendajatele korraldame preemiareisi Peipsi järve äärde, Mustveesse ja Kasepääle.  Kuigi Peipsi järv pole päris  meri, on Peipsil Jõgevamaaga suurem kokkupuude kui võib-olla Pärnu ja Lääne-Eesti mererannikul, sinna  on lisaks ka vähem maad.  Seetõttu otsustasime korraldada reisi Peipsi äärde," rääkis Triin Kingisepp.  Preemiareis Peipsi rannikule korraldatakse 30.  mail. Mustvees on plaanis  külastada linnaraamatukogus väljas olevat näitust  "Meri annab" ja kaalumuuseumi kultuurikeskuses. 

"Jalutuskäik promenaadil viib Kollase Akna juurde  ning sadamahoonesse, kus  süüakse lõunat. Seejärel  külastatakse Peipsi järve  püsinäitust "Peipsi järve  elutuba" ja samovarimuuseumi," lisas Triin Kingisepp.

Merekultuuriaasta, mille tunnuslause on "Näoga  mere poole", on pühendatud  merega seotud tavadele  ja kommetele ning mere  ääres ja merega koos elamise kunstile. Eesmärk on  väärtustada Eesti merenduse ajalugu ja osutada  tähelepanu merega seotud traditsioonidele.