« Tagasi

Keskraamatukogus algab inventuur

Toomas Reinpõld  Vooremaa (2016), 12. märts, nr. 29, lk. 3.

Eeloleval nädalal,14.-21. märtsini tehakse Põltsamaal tegutsevas Jõgeva maakonna keskraamatukogus inventuuri, raamatukogu on sellel ajal suletud, loetud kirjandust saab ära anda tagastuskastidesse.

Keskraamatukogu direktori Rutt Rimmeli sõnul võib nädal aega kestev inventuur tunduda lugejale üsna pikk aeg. Keskraamatukogus on 65 000 raamatut ja nädalaga  on väga keeruline nii mahukas inventeerimine läbi viia. Iga raamat  tuleb arvutist läbi kanda ja kui see  töö tehtud, tuleb hakata otsima  neid trükiseid, mida inventuuri käigus ei leitud. Rutt Rimmel usub, et kokkuvõtete tegemise ja kaduma jäänud raamatute otsimisega tuleb  veel pärast inventuuri edasi tegelda. Ajal, kui veel arvuteid ei olnud,  kulus nii suureks tööks terve kuu.  Inventuuri ajal ei saa teavikute  fond liikuda, mis tähendab seda,  et sel ajal laenutamist ei toimu.  Nendele lugejatele, kellel on  raamatute tagastamise tähtaeg vahemikus 14.-21. märts, on  laenutustähtaega pikendatud ja  viivist ei arvestata.

Lugejaid on mitmete infokanalite kaudu inventuurist teavitatud ja seetõttu on neil olnud võimalik  laenata selleks ajaks rohkem raamatuid. Tagastada saab raamatuid  ka inventuuri ajal, selleks on olemas tagastuskastid.

Rutt Rimmeli sõnul kujuneb  eelseisev nädal keskraamatukogu  töötajatele pingeliseks. Kõik raamatud tuleb ükshaaval riiulitelt  maha tõsta. Kui maaraamatukogus  on näiteks 10 000 raamatut, siis  kulub inventuuri tegemisele oluliselt vähem aega. Paaris Jõgevamaa  raamatukogus toimus inventuur  juba möödunud aastal. Maaraamatukogudes pole nii kõrgeid riiuleid,  nagu on Põltsamaal maakonna keskraamatukogus.

Vastavalt seadusele, tuleb inventuur igas raamatukogus läbi viia  iga kümne aasta järel.