Raamatukogu kutsus külla eelkooliealised lugejad

Taavi Kelder  Vali Uudised (2016), 13. aprill, nr. 27, lk. 3.

Neljapäeval, 7. aprillil olid Jõgeva maakonna keskraamatukogu lasteosakonda oodatud kõige nooremad raamatulugejad. Eelkooliealistele lugejatele korraldatud tänuõhtul kuulati muinasjuttu ja kandlemuusikat ning tehti tutvust raamatukogu ja seal olevate lasteraamatutega.

Kohale tulnud lapsed  kuulasid koos vanematega  kõigepealt raamatukogu lasteosakonna juhataja Nelli  Orgmaa ülevaadet lasteraamatukogust. Juttu tuli ka  sellest, milliseid uusi raamatuid ilmunud on, olgu siis  eestikeelsete autorite sulest  või tõlgituna mõnest teisest  keelest. Raamatukoguhoidja  Viivi Tell luges omakorda  lastele ette muinasjuttu ning  muusikalise etteastega esines ka Mari lasteaia muusikaõpetaja Tuuli Jukk. 

„Võib öelda, et eelkooliealisi lugejaid on meil päris palju ja huvi raamatute vastu pole laste hulgast veel kuhugi kadunud, hoolimata arvutite ja nutitelefonide üha laiemast levikust," ütles Nelli Orgmaa, tuues populaarsemate autoritena välja sellised Eesti lastekirjanikud nagu llmar Tomusk ja Andrus Kivirähk. Seoses uuemate raamatute ostuga  on raamatukogu pidevalt olnud sunnitud maha kandma  aga varasema aja kirjandust,  näiteks 20-30 aastat tagasi  ilmunud lastekirjanduse teoseid. Raamatute ostu pealt  raamatukogu kokku hoida  ei kavatse, sest lähtutakse  põhimõttest, et kui uusi raamatuid ei osta, siis on neid  hiljem väga raske tagantjärele kusagilt muretseda.

Üks lapsevanematest, kes üritusel osales, Eleri Tiit ütles, et lugemine on nende peres juba oluliseks traditsiooniks kujunenud, mida ei asenda ei arvuti ega puutetundliku ekraaniga mobiiltelefon. Sestap on lugemine tema peres lastele ka harjumuspäraseks saanud ning nad veedavad raamatute seltsis meelsasti aega.  

"Raamatud on tähtsamad kui arvuti, nii uskumatu kui  see ka ei ole. Minu lapsed on harjunud juba päris väiksest saati lugema, kirjatähtedes hakkasid nad lugema juba nelja-aastaselt. Nad  hoiavad raamatuid, ei lõhu neid. Töötame koos päris palju raamatuid läbi, loen  igal õhtul neile raamatut või  muinasjuttu ette. Viimasel  ajal olen lugenud ette Andrus  Kivirähki uut raamatut "Oskar ja asjad". Kuigi viimasel ajal on antud välja uuemaid raamatuid, olen neile ette lugenud ka vanemat kirjandust, nagu "Viplala lood", "Karupoeg Puhh" jt. - ka 50-ndate ja 60-ndate aastate lastekirjandust ja luulet, Eno Raud, Astrid Lindgren ja Aino Pervik on samuti neile tuttavad," rääkis Eleri Tiit. 

Kuigi raamatud ja raamatukogu on Eleri Tiidu sõnul olulised, leiab ta, et ka internetis on võimalik kasulikku teha, mitte üksnes mängida või suhtlusvõrgustikke kasutada.

Üritusel osalenud Põltsamaa linnavalitsuse haridus- ja kultuurinõuniku  Kadri Suni sõnul on hulganisti ilmunud viimasel ajal  ka võõrkeeltest, hispaania ja inglise keelest, tõlgitud  lasteraamatuid, mis nüüd  Eestiski ka eesti keeles kättesaadavad on.

"Olen oma lastega koos raamatuid lugedes ka ise raamatute sisuga kursis. Asi muutub ka enda jaoks päris põnevaks, juba lausa ootad, et mis seal järgmises peatükis edasi toimuma hakkab,"  rääkis Kadri Suni.

Eelkooliealistele lastele ja nende vanematele mõeldud raamatukoguga tutvumise üritust korraldati  esimest korda seitse aastat  tagasi -vahepealsel alal pole  aga taolist üritust korraldatud. Nüüd plaanitakse selle  traditsiooniga jälle jätkata.