« Tagasi

Maakonna kultuuripärl talletas ajalugu

Helve Laasik  Vooremaa (2015), 20. jaanuar, nr. 8, lk. 1.

Kultuurkapitali, Jõgeva maavalitsuse ja Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu ühise kultuuripreemia „Jõgevamaa kultuuripärl 2014" pälvis maakonna keskraamatukogu direktor Rutt Rimmel vabariikliku rahvaraamatukogude suveseminari korraldamise ja Põltsamaa raamatukogude väärika ajaloo trükisõnas talletamise eest.

Rutt Rimmel ütles, et tema jaoks oli nii suur tunnustus paras šokk. "Loomulikult on tehtud palju tööd. Kui tehtu õnnestus ja seda ka nähti, siis on mul väga hea tunne."

Rimmeli kinnitusel tehti raamatuga väga palju tööd, et see just raamatukogu juubeli ajaks trükivalgust näeks. Ka juubeliüritused olid päris töömahukad. "Raamat on ikka kõige tähtsam, see jääb. Üksi poleks ma midagi teinud, enamik meie kollektiivist lõi kaasa. Tegemist on mitme aasta tööga ning raamatusse raiumisega, aastaga sellist tööd ära ei teeks," kinnitas ta.

Rutt Rimmel tunnistas, et kui  ta nüüd peaks uuesti raamatuga alustama, siis ta teaks, mida  teisiti teha.

"Ajalugu on uuritud osaliselt, n-ö valgeid laike on omajagu ja see sai ka raamatusse kirja pandud. Paljusid asju ei saagi  enam teada. 1944. aasta raamatukogu põleng Põltsamaal hävitas väga palju dokumente. Materjale kokku otsides leiti  noppeid siit ja sealt. See puudutas just esimest 50 aastat, järgmised 50 pakkusid aga väga palju materjali ja seal tuli põhiline välja selekteerida."

Teist raamatut ta enda sõnul niipea koostama ei kipu. Esimene raamat sai akadeemilisem, kuid ükskord tuleks kaante vahele saada ka kõik lood ja huvitavad juhtumid.

"Meil oli selle raamatuga seoses väga palju hirme: kas  saame hakkama, kas raamat õigeks ajaks valmis saab ja missugune näeb trükitud teos välja. Kui raamat välja tuli, jäin ise üldjoontes sellega väga rahule," lisas ta.

Maavanema aukirjad

*Nelli Orgmaa - ürituste korraldamise eest Jõgeva Maakonna Keskraamatukogus

*Monika Aasa - pikaaegse aktiivse panuse eest maakonna terviseedenduses

*Rauno Kuus - pikaaegse aktiivse panuse eest maakonna terviseedenduses

*Kamen Allev - panuse eest Puumani valla rahva tervisekäitumise kujundamisel

*Ene Viitkin - pikaajalise tegevuse eest esmaabikoolitajana

*Eha Niglas - rahvakultuuri ja noorte rahvamuusikatraditsioonide  edendamise ja koolitamise eest

*Umas Mägi -puhkpillimuusika traditsioonide edendamise ja hoidmise eest

*Marika Järvet - rahvakultuurisündmuste traditsioonide hoidmise ja edendamise eest

*Mai Simson -noorte koorilaulutraditsiooni hoidmise ja edendamise eest 

*Ülar Martjan - rahvatantsutraditsioonide järjepidevuse hoidmise ja  edendamise eest

*Maimu-Ly Kaarjärv - koolinoorte spordi arendamise eest Jõgevamaal 

*Epp Hoovi - spordi arendamise eest Jõgevamaal

*Aimi Anniste - koolinoorte spordi arendamise eest Põltsamaal

*Aime Ojasoo - spordi edendamise eest Luua algkoolis

*Vallo Väljaots - spordi arendamise eest Jõgevamaal

*Perekond Laumets - Jõgevamaa 2014. aasta sportlikum perekond

Paremad terviseedendajad Jõgevamaal 2014

*Jõgevamaa tervist edendav tegu 2014 -kergliiklustee rajamine Põltsamaa ametikooli ja Kamari paisjärve vahele Põltsamaa vallavalitsuse poolt 

*Jõgevamaa tervist edendav asutus 2014 -Jõgevamaa gümnaasium

*Jõgevamaa teise sektori tervisetoetaja -perearstikeskus Alusalu osaühing 

*Jõgevamaa terviseedendaja 2014 - Martin Toht

Rahvakultuurikeskuse tänukirjad

*Virve Muser - rahvakultuuri edendamise ja noorte rahvatantsutraditsioonide järjepidevuse hoidmise eest

*Merike Katt - meeste ja noorte koorilaulutraditsioonide hoidmise eest 

*Helle Värs - laste rahvatantsutraditsioonide hoidmise eest

*Karin Uusküla -rahvatantsutraditsioonide edendamise ja hoidmise eest 

*Valdi Reinas - laste- ja külateatrite näitemängutraditsiooni loomise ja  edendamise eest

*Tiia Pärtelpoeg - kauaaegse kultuurielu edendamise ja kogukonna  arendamise eest Maarja-Magdaleena paikkonnas

Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupi aastapreemiad 2014

*Jõgeva kultuurikeskus - Jõgevamaa rahvakultuurifestivali "Jõgeva ja  Pedja vahel" korraldamise ja eestvedamise eest

*Rein Karu - sisukate osatäitmiste eest Palamuse amatöörteatris ja  Jõgeva linnateatris

*Keiu Kess - pühendunud töö eest kultuurielu edendamisel

*Tiina Kull - raamatu "Rahvarõivaid Vooremaa veerelt" koostamise eest 

*Heldu Lääne - luulekogude väljaandmise eest

*Umas Mägi - pühendunud dirigenditöö eest

*Merle Nisu - kultuuri- ja muusikaelu edendamise eest Jõgevamaal 

*Igor Orlov - aktiivse Jõgevamaa spordielu edendamise eest

*Põltsamaa Iinnavalitsus -suursündmuse "Eesti lipp 130" korraldamise  ja eestvedamise eest

*Tiia Pärtelpoeg -pikaajalise kultuuritöö edendamise eest Tabivere vallas 

*Kristjan Rosenberg - heade spordike saavutuste eest

*MTÜ Sokuturi - suviste noorte muusikalaagrite korraldamise eest 

*Indrek Uusmaa - sisukate osatäitmiste eest Palamuse amatöörteatris  ja Jõgeva linnateatris

*Siiri Õunap - raamatu "Põltsamaa raamatukogud. August Wilhelm  Hupeli aegadest 21. sajandisse" koostamise eest

Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupi elutööpreemiad 

*Eino Georg- suure pühendumusega tehtud töö eest noorte muusikute koolitamisel ning Jõgevamaa puhkpilliorkestrite järjrpidevuse hoidmisel

*Väino Treiman- pikaajalise pühendunud töö eest Jõgevamaa spordielu edendamisel

Eesti Kultuurkapitali, Jõgeva maavalitsuse ja Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu ühine kultuuripreemia „Jõgevamaa kultuuripärl 2014" maakonna keskraamatukogu direktor Rutt Rimmel- vabariikliku rahvaraamatukogude suveseminari korraldamise ja Põltsamaa raamatukogude väärika ajaloo trükisõnas talletamise eest.