« Tagasi

Raamatukogud käivitavad koduteeninduse süsteemi

Riina Mägi  Vooremaa (2014), 27. september, nr. 110, lk. 3.

Jõgeva maakonna keskraamatukogu eestvedamisel on käivitamisel koduteeninduse  süsteem, mis võimaldab tulevikus raamatukogudesse talletatud kirjavarast osa saada ka neil lugejatel, kes kehva tervise või kõrge ea tõttu ise raamatukokku minna ei saa.

Jõgeva maakonna keskraamatukogu peaspetsialisti Siiri  Õunapi sõnul näeb rahvaraamatukogu seadus ette koduteeninduse korraldamist elanikele,  kes oma tervisliku seisundi tõttu  ei ole võimelised raamatukogu  külastama. Koduteenindust on  osutatud ka senini, ent seda  ei ole tehtud süsteemselt, vaid  nii, kuidas kusagil võimalust on  olnud. Raamatukoguhoidjad on  käinud kodudes oma autoga,  rattaga või jalgsi, tassides raamatupakki käe otsas.

"Ei saa siiski eeldada, et raamatukoguhoidjad maapiirkondade kesise transpordikorralduse tingimustes väljaspool tööaega kõikide  koduteenindust vajavate inimesteni jõuaksid," ütles Siiri Õunap.  "Loodetavasti suudetakse raamatukogude ning kohatike omavalituste ja sotsiaaltöötajate koostöö tulemusena käivitada maakonnas  erivajadustega inimeste koduteeninduse nüüdisaegne süsteem.  Eelkõige vajavad raamatukogud  abi transpordi osas."

Süsteemi käivitamiseks tuleb  kõigepealt kokku koguda info  inimeste kohta, kes koduteenust  vajavad. Siiri Õunapi sõnul tuleb koduteenindusega liitumise soov  edastada oma teeninduspiirkonna raamatukogule. Teada võib anda ka seda teenust vajavast sugulasest, naabrist või tuttavast. Raamatuid ja ajakirju hakatakse erivajadustega lugejatele koju ja tagasi raamatukokku toimetama  kord kuus ning teenus on tasuta.  "Rahvaraamatukogude ülesanne on võimaldada kõikidele  soovijatele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile ja  kultuurile, toetada elukestvat õppimist ning enesetäiendamist.  Koduteenindus aitab raamatukogudel seda ülesannet paremini täita," ütles Siiri Õunap.