« Tagasi

Raamatukogu võtab kasutusele uued arvutid

Taavi Kelder  Vali Uudised (2014), 30. mai, nr. 41, lk. 3.

Jõgeva maakonna keskraamatukogu saab peagi viisteist uut arvutit, sest seni raamatukogu töötajate poolt kasutusel olnud arvutite rendileping lõpeb juuni lõpus. Välja vahetatakse ka kaks avaliku internetipunkti arvutit.

Põltsamaa linnavolikogu otsustas viimasel istungil võtta Jõgeva maakonna keskraamatukogule järgnevaks kolmeks aastaks kasutusele 15 uut arvutit rendilepingu alusel. Raamatukogu esitas hiljaaegu taotluse uute arvutite rentimiseks või ostmiseks Põltsamaa linnavolikogule, kuna vanade arvutite rendileping lõpeb 30. juunil ning need tagastatakse lähiajal rendile andjale:

"Uued arvutid saab raamatukogu alates 1. juulist, kuid hetkel pole veel rendi-või ostuhind selge, ja pole ka selge, kust need arvutid tulevad, kellelt need tellitakse. Viieteistkümnest arvutist 13 lähevad raamatukogu töötajate kasutusse igapäevase töö tegemiseks. Välja vahetame aga ka kaks vanemat arvutit, mis on praegu avaliku internetipunkti käsutuses," rääkis raamatukogu direktor Rutt Rimmel. Avaliku internetipunkti käsutuses on kokku neli arvutit - kaks lasteosakonnas ja kaks täiskasvanute osakonnas.

2011. aasta 17. mail sõlmis Jõgeva maakonna keskraamatukogu Põltsamaa linnavolikogu otsuse alusel kolmeaastase kasutusrendi lepingu 13 arvuti kasutusele võtuks Jõgeva maakonna keskraamatukogus. Arvuteid kasutasid raamatukogu töötajad oma igapäevase töö korraldamiseks. Vastavalt hiljutisele linnavolikogu otsusele sõlmitakse nüüd niisiis uus kolmeaastane kasutusrendi leping arvutite kasutamiseks raamatukogus. Kaks arvutit uutest vahetavad välja ka avaliku internetipunkti seni kasutusel olnud arvutid, mis enamikus on küllalt vanad ja tööks kõlbmatud:

"Jõgeva maakonna kesk-raamatukogu soovib sõlmida kolmeaastase kasutu-rendilepingu 15-le arvutile, millest 13 kasutaksid raamatukogu töötajad oma igapäevase töö korraldamiseks ja kahte arvutit avaliku internetipunkti kliendid. Hinnapakkumiste alusel on keskmiselt 15 arvuti rendi -makse koos käibemaksuga 250-300 eurot kuus. Kehtiva lepingu puhul oli see 215,02 eurot kuus. Rendimakse katmiseks täiendavaid rahalisi vahendeid eelarvesse ei lisandu. Kasutusrendi korral on raamatukogu töötajatele rendile andja poolt tagatud töökorras arvutid ja tööks vajalik tarkvara," ütles Põltsamaa linnavalitsuse majandusnõunik Maimu Kelder.

"Arvuteid pole veel soetatud ja vara on veel rääkida, millised arvutid ja täpselt millise hinnaga tulevad. See peaks selguma enne juuni lõppu," lisas raamatukogu direktor Rutt Rimmel.