Keskraamatukogu taotlus rahuldati

Toomas Reinpõld  Vooremaa (2014), 24. mai, nr. 58, lk. 1.

Põltsamaa linnavolikogu viimati toimunud istungil oli päevakorras arvutite kasutusrendile võtmine Jõgeva Maakonna Keskraamatukogule. Põltsamaa linnavalitsuse majandusnõuniku Maimu Kelderi sõnul kasutab keskraamatukogu praegu kasutusrendi alusel 13 arvutit ja see leping lõpeb juunis. Uue rendilepingu sõlmimiseks tuleb raamatukogul taotleda luba linnavolikogult ja seekord soovitakse võtta kasutusrendile 15 arvutit.

Põltsamaa linnavolikogu lubas Jõgeva Maakonna Keskraamatukogul võtta neljaks aastaks kasutusrendile 15 arvutit.