« Tagasi

Noorte raamatunäitused harisid teisi ja neid endid

Helve Tamm Vali Uudised (2013), 24. aprill, nr. 31, lk. 3.

Esmaspäeval tunnustati tublisid 7.-9. klassi õpilasi, kes korraldasid Põltsamaal raamatukogu lasteosakonnas raamatunäitusi. Iga näitus omaette väärtusega, mistõttu kiita tuleb kõiki, sealhulgas ka õpetajaid, kes andsid noortele tegutsemiseks valiku tõuke.

Põltsamaa lasteraamatukogu kuulutas raamatunäituse korraldamise välja mullu septembris ning selle eesmärgiks oli anda lastele võimalus rakendada oma olemasolevaid ning omandada samal ajal ka uusi teadmisi raamatutest ja kirjanikest. Iga näitus oli raamatukogus üleval orjenteeruvalt kuu aega. Materjali näituse koostamiseks võis leida nii raamaturiiulist kui ka raamatukogu Facebookist, internetist või raamatukogu e-kataloogist. Ja loomulikult sai sületäie informatsiooni raamatukogu töötajailt, kes olid lahkesti nõus vajalikku kirjandust otsima ja soovitama. Ainult idee kui näituse luustik pidi oleme noorrtelt endilt, mille ümber lisjõududega n-ö liha peale kasvatati.

Lasteraamatukogu juhaja Nelli Orgmaa ütles, et näiteks 8. d klassi poistele  pakkus raamatukogu enda poolt välja mõtte ehitada üles näitus meie kirjanikust Aimee Beekmanist. Kuna kirjanik sai just sel kuul 80-aastaseks ning leidub küllalt palju noori, kes pole temast üldse kuulnudki, oli väljapanek igas mõttes hariv.

"Eesmärgiks oli teadvustada õpilastele nii Aimee kui Vladimir Beekmani kui eesti kirjanikke. Poisid kasutasid materjali hankimiseks Vikipediat ja raamatuid ning said sellega hästi hakkama," kiitis Orgmaa.

Eraldi tõi Orgmaa välja Signe Saarpuu (8.b) ja Elis Vainu (8.c), kes koostasid oma näituse päris üksi. Saarpuu valis oma väljapanekuks vampiirid, olles ise hulga selleteemalisi raamatuid läbi lugenud ja oskas neid ka sõpradele soovitada. Vainu otsis välja aga raamatud, mida meie vanavanemad armastasid. Näituseriiulile jõudsid teosed, mille valisid vastavalt küsimustikule 24 inimest. Enim nimetasid küsitletud Silvia Rannamaa raamatuid ja Oskar Lutsu "Kevadet".

Ära tuleb märkida ka märtsi keskelt kuni aprilli alguseni üleval olnud näitust "Pipi Pikksukk". Näituse koostajad Lii Kundla ja Getter Kolli ei piirdunud oma tegevuses ainult väljapanekuga, vaid kasvatasid sellest välja omaette ürituste sarja. Alati sellega, et näidati teise klassi õpilastele filmi "Pipi Pikksukk" ning korraldati selle põhjal viktoriin, pärast mida meisterdati paberist Pipisid. Mõned neist Pipidest olid üleval ka raamatunäitusel. Parima Pipi-meistri nimetus koos kommikotiga läks Maria Saarelale. Orgmaa nentis, et Pipi-ürituste sari pole veel lõppenud ning jätkub koolis selgi kuul.

Üldse oli näitusi kokku kümme. Lisaks eelloetletutele: "Raamatud kinoekraanil", "Õhukesed raamatud", "Lapsepõlveraamatud", ""Kalevipoeg" läbi aegade", "Jõulud akende taga" ja "Olümpiamängud läbi aegade".

Nelli Orgmaa sõnutsi tuleb olla ülimalt tänulik õpetajatele, kes igal moel tulid raamatukogu ideega kaasa ning leidsid pakutud mõttes võimaluse siduda see õppetööga. Nimelt said lapsed oma näitusega täita koolis ettenähtud loovtööülesande.

"On täiesti selge, et kui õpetajad ei aitaks omalt poolt kaasa, jääksid mitmed koostööd tegemata. Seepärast tahaks neid kohe südamest tänada," kõneles Orgmaa.

Õpetaja Sirje Ääremaa kinnitas omalt poolt, et koolgi on tänulik raamatukogule pakutud mõtete ja tegevuste eest, mis aitavad neil õppetööd ja -kava mitmekesistada.

"Koostööd raamatukoguga on täiesti hindamatud, sest siin on täiesti teine keskkond ja teised allikad, kust materjali leitakse. Siin saab teha teistsuguseid asju kui koolis ning leida teistsuguseid seoseid asjade vahel. See kõik on ikka väga hea," märkis Ääremaa.

Koostöö raamatukoguga on lisaks eelöeldule vajalik sellekski, et ärgitada noori rohkem lugema ja lugema just raamatuid. Praegune internetiajastu naelutab ju suurema osa lapsi arvutiekraanide taha. mistõttu vaimu värskendamiseks on tervislik aeg-ajalt võtta kätte ka trükitud raamat. Ääremaa möönis, et õnneks on päris korralik hulk neid noori, kes loevad väga palju raamatuid ja teevad seda vabast tahtest, mitte ainult kohustuslikus korras. Seega pole vaja karta, et raamatukogudesse ei kasva uusi lugejaid peale.

Lisaks raamatunäituste tegijate aukirja ja magusaga tunnustamisele, premeeriti noori ka luuletaja Contraga kohtumisega ning maitsti küpsetisi.