« Tagasi

Noored võistlevad parima raamatunäituse nimel

Helve Tamm  Vali Uudised (2012) 5. okt., nr. 76, lk. 4.

Et tuua teismelisi lugemisele lähemale, on Põltsamaa lasteraamatukogu väljakuulutanud raamatunäituse korraldamise võistluse. Parimatele näituseloojatele korraldatakse kevadel preemiareis Tallinna Eesti Lastekirjanduse Keskusesse ja mujalegi.

Jõgeva maakonna kesk- raamatukogu lasteosakonna juhataja Nelli Orgmaa rääkis, et vanuses 7.-9. klassini kipub noortel lugemine ja seega ka raamatukogu külastamine kiduraks jääma. Loomulikult on see just taoline iga, kus esile kerkivad hoopis teised huvid ning inimene jätab lapsepõlve seljataha, et astuda küpsemale tasandile. Ometi on meile lugemist vaja igas eas. Sestap leidiski lasteraamatukogu rahvas, et üks viis teismelisi raamatute juurde tagasi tuua on panna nad ise näitust tegema. Oma nõu ja jõuga aitavad siin kaasa ka Põltsamaa ühisgümnaasiumi õpetajad, kes on näituse korraldamise võtnud isegi üheks õppetöö osaks.

"Praegu ongi raamatukogus üleval esimene näitus teemaga "Raamatust kinoekraanile", ja peab ütlema, et need tüdrukud, kes seda tegid, olid väga tublid. Aga neid aidates sain ka ise targemaks ja selles, et nüüd ma tean, mida noortele on vaja õpetada, tean, mida nad tegelikult ei tea. Avastasin, et selle näituse tegemine on hea praktiline kogemus, mille saavad nii lapsed kui ka meie. Nii saamegi paremini aru, mida lapsed tegelikult vajaksid ja millise nurga alt nad teadmisi vajavad. Õpetajad olid samuti asjaga kohe nõus, sest õpetaja toetus ja tagantutsitamine on väga oluline," rääkis Orgmaa.

Orgmaa sõnul näituse teemadel mingeid ettekirjutusi pole. Valikud on vabad. Näitus võib olla kas temaatiline, personaalne või mõni muu tegijatele meelepärane lähenemisnurk. Ja väljapanekutel võib kasutada nii enda kaasatoodud kui ka raamatukogu raamatuid. Igati teretulnud on lisana illustreeriv materjal, nagu joonistused, fotod, kommentaarid, oma arvamused või isegi mõned esemed, mis riiulitele mahuvad. Seega on fantaasial lubatud vabalt lennata.

"Aga nad peaksid näituse tarbeks tegema ära kodutöö ehk hea oleks, kui nad siia tulles teaksid, mida teha tahavad. Teeksid näiteks raamatute nimekirja. Meie aitame neid raamatuid neile otsida. Väga vajalik oleks, kui valitud raamatutel oleks kõrval ka mingi selgitus. Et kõik poleks juhuslik ja vaataja saaks aru, miks need välja on pandud. Näiteks esimesel näitusel, "Raamatust kinoekraanile", on kasutatud raamatuid, mille järgi on tehtud ka filme ning mida noored olid lugenud ja näinud. Seda infot oleks võinud muidugi vaatajale rohkem teada anda," juhatas ta.

Raamatukogutöötajad tulevad sealjuures lastele heal meelel ja igal juhul appi. Aitavad leida sobilikke raamatuid ning annavad muulgi moel nõu. Lisaks lubatakse raamatukogus näitusematerjali skaneerida ja printida. Noored peavad aga eeltöö kindlasti ise ära tegema. Selleks tuleb mitmeid raamatuid sirvida, lugeda, uurida endale vajalikku infot lasteraamatukogu Facebookist, internetist ning külastama samuti raamatukogu kodulehekülge. Väga suureks abimeheks on siin lisaks raamatukogu e-kataloog.

Orgmaa andis teada, et näituse tegemisest võivad osa võtta kõik 7.-9. klasside õpilased ning korraldada väljapanekut kas üksi või grupiga. Gruppi võib kuuluda paar-kolm õpilast või

terve klass, kuidas keegi soovib. Raamatukogu annab enda poolt näituse tarbeks riiulid, mis mahutavad maksimaalselt 60 raamatut. Kui trükistele tuleb lisaks muud materjali, võib arvestada orienteeruvalt 25 ja enama raamatuga. Mingit näituse korraldamise teooriat ei pea lapsed tundma, tähtis on tahe ja pealehakkamine.

Võistlustööde eksponeerimine algab 15. oktoobril ning kestab seni, kuni võistlustöid jätkub. Iga väljapanek on üleval paar nädalat ning selle aja sees käivad näitust hindamas ka zürii liikmed (viis liiget). Hindamisel arvestatakse eelnevalt tehtud kodutööd, näituse kujundust, teema valikut ja raamatute valikut vastavalt teemale. Tähtsusetud pole hindamisel samuti enda näituse korrektne ja õigeaegne registreerimine ning näituse väljapaneku aegadest kinnipidamine. Kokkuvõtted võistlustöödest tehakse ja avaldatakse pärast viimase näituse sulgemist. Parimatele näituse koostajatele on kevadel plaanis ekskursioon pealinna.