« Tagasi

Lastetöö muutub üha mitmekesisemaks

Nelli Orgmaa  Raamatukogu (2012), nr. 6, lk. 10.

IX lasteraamatukoguhoidjate päev peeti 26. septembril Märjamaa valla raamatukogus. Räägiti lastetööst 2011. aastal ja kuulutati välja 2012. aasta lasteraamatukoguhoidja kandidaadid.

Külalislahke pererahva juhtimisel tutvuti kõigepealt vastvalminud Märjamaa valla raamatukoguga. Uus raamatukogu asub vanas koolimajas, kuid hoonesse siseneja võib maja tegelikku vanust aimata ainult seinte ja mõne trepi järgi. Hoone põhjalikku rekonstrueerimist toetasid Märjamaa vald ja regionaalarengu fond meetmest "Kohalike avalike teenuste arendamine". Maja ümberehitamisel ja sisustamisel on järgitud raamatukogu vajadusi ja võimalusi olla kasutajasõbralik nii kliendile kui ka töötajale.

Päeva juhatas sisse Märjamaa valla raamatukogu direktor Ede Talistu, kes rääkis lasteraamatukoguhoidja vastutusest lapse raamatu- ja lugemishuvi kujundamisel. Lasteraamatukoguhoidjaid oli tervitama tulnud Märjamaa vallavanem Eero Plamus. Valla haridus- ja kultuurinõunik Tõnu Mesila tutvustas valla uut raamatukogustruktuuri, tema ettevalmistatud slaidiprogramm andis vastused küsimustele, miks ja kuidas on Märjamaa vallas raamatukoguvõrk põhjalikult ümber korraldatud.

ERÜ lasteteeninduse toimkonna tööst andis ülevaate Nelli Orgmaa. Toimkond pidas koosoleku märtsis, kus muu hulgas arutati lasteürituste terminoloogia küsimusi ja otsiti ühtseid lähtealuseid sisult ja vormilt üha mitmekesisemaks muutuva lastetöö registreerimisele. Igapäevatööks on saadud uusi tarkusi ka lasteraamatukoguhoidjate suveakadeemias, mille korraldas Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia.

Helle Laanpere Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonnast tegi ülevaate Eesti rahvaraamatukogudes 2011. Aastal lastega tehtud tööst. (Vt lk 5) Ta oli läbi töötanud lasteosakondade töökokkuvõtted, maakondade lastetöö aruanded ning raamatukogude veebilehtel ja sotsiaalmeedias kajastatu. Tekkis muljetavaldav pilt mitmekülgsest entusiastlikust ja loomingulisest tegevusest, kokkuvõtet toetas slaidikava.

Lastetöö terminoloogia kogumise käigus saadi teavet nii üldlevinud ürituste kui ka uute huvitavate töövormide (e-lugeri ja e-raamatute tutvustus) kohta. Kogude tutvustamiseks korraldati 2011. aastal raamatuväljapanekuid ja -näitusi, millele sageli lisandusid viktoriinid, ristsõnad, näitusetutvustused vm. Suulistest raamatuüritustest oli tavapäraselt levinuim ettelugemine. See on kõige universaalsem võimalus last ja raamatut kokku viia. Loetakse igal pool, igas vanuses, kõikvõimalikel teemadel. Üha rohkem koguvad populaarsust öölugemised. Paljude raamatukogude tähelepanekul on üha rohke selliseid väikelaste vanemaid, kes püüavad teadlikult võimalikult vara harjutada last raamatu ja lugemisega.

Ürituste korraldamisel leiutatakse uusi mängulisi vorme. Mängulisus on raamatukogude lastetöös üha olulisem märksõna. Kirjandust tehakse lähedaseks karnevali, aardejahi, detektiivimängu, doomino, võistlusmängu jpm abil. Üha enam levib arendavate lauamängude tutvustamine.

Paljudes raamatukogudes on traditsiooniks saanud koolivaheaja ettevõtmised raamatukogus ja suvelugemise programmid. Tublimatele lugejatele avaldatakse tunnustust enamasti aukirja ja tänuüritusega, aga mõnel pool ka ekskursiooni või matkaga.

Kogu see mitmekülgne tegevus saab suuresti teoks tänu heale koostööle lasteasutustega, kolleegidega teistest raamatukogudest, seltsidega jt kohalike asutusteorganisatsioonidega. Suurim ühisprojekt oli 2011. aastal Eesti Lastekirjanduse Keskuse korraldatud raamatutegelaste maskirongkäik, millele kõikjal olid eelnenud kohapealsed maskikonkursid.

Murelikuks teeb see, et laste arv väheneb ja nende huvid on killustatud, samuti on raske köita teismelisi. Sellele vaatamata jäi raamatukogude 2011. aasta lastetöö kokkuvõtetes kõlama optimistlik toon.

Järgmine esineja Triin Soone kinnitas, et tema juhitav Eesti Lastekirjanduse Keskus on valmis koostööks kõigi lasteraamatukoguhoidjatega. Nukitsa -konkursid toimuvad üle aasta, väljatöötamisel on ka vahepealsete aastate jaoks midagi põnevat. Selle aasta ettelugemispäev on pühendatud Aino Pervikule, võistulugemisele on kutsutud lapsed kõikidest maakondadest. Pärast võistlust on lapsed oodatud lennusadama külastusele.

Väga südamliku ettekandega esines alushariduse koolitaja Piret Kukk, kes on oma igapäevatöös juba aastaid seotud "Hea alguse" metoodikaga, mille põhimõtteks on toetada laste loomulikku ja isikupärast arengut. Ta rääkis kaasakiskuvalt oma suhtumisest raamatusse, lugemiselamustest ja laste juhatamisest raamatute juurde.

Särtsakas vahepala päevale oli Märjamaa gümnaasiumi VI klassi õpilaste etteaste katkendiga Kaari Sillamaa muusikalist "Puujala ja Ükssilma sõda".

Pärastlõunal jätkus päev Sillaotsa talumuuseumis Velisel, kus kuulutati välja 2012. aasta lasteraamatukoguhoidja kandidaadid. Need neli said Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu tänukirja ja meene Kultuuriministeeriumilt. 2012. aasta lasteraamatukoguhoidja tiitli võitja kuulutatakse välja ERÜ üldkoosolekul.

Väljavalituiks osutusid seekord:

• Anneli Kengsepp Tallinna Keskraamatukogust, kes väärib tunnustust ulatuslike projektide algatamise ja teostamise eest;

• Signe Peeker Pärnu Keskraamatukogust, kes paistab silma loomingulise tegevuse ja uues vormis lasteürituste korraldamisega;

• Viivi TeIl Jõgeva Maakonna Keskraamatukogust, keda tõstetakse esile mitmekülgse ja kohusetundliku töö ning lapsesõbraliku teeninduskultuuri hoidmise eest;

• EIle Kasemets Tartu Linnaraamatukogu Tammelinna harukogust, kes väärib kiitust mitmekülgse töö ja sisukate raamatukoguürituste korraldamise eest.

Palju õnne!

Lastetoimkond tänab päeva põhikorraldajaid Märjamaa ja Rapla raamatukogust, ERÜ bürood ja Kultuuriministeeriumi ning toetuse eest Hasartmängumaksu Nõukogu ja Märjamaa vallavalitsust.

Järgmisel aastal saavad lasteraamatukoguhoidjad kokku Keilas.