« Tagasi

Raamatukogutöötajad õppisid Vikipeediat

Raivo Suni  Vali Uudised(2012), 19. oktoober, nr. 80, lk. 5.

Jõgevamaa Omavalitsuste Liit ja MTÜ Wikimedia Eesti õpetasid teisipäeval Jõgeva linnaraamatukogus maakonna raamatukogude töötajatele Vikipeedia koostamist. Tegemist oli esimese omataolise koolitusega Eestis.

Koolituse käigus tutvustas MTÜ Wikimedia Eesti juhatuse liige Teele Vaalma kõige olulisemaid reegleid Vikipeedia artiklite kirjutamisel. Praktilise ülesandena loodi veebientsüklopeediasse lühiartikkel Jõgeva maakonna keskraamatukogust. Koolitus oli sissejuhatuseks novembris toimuvale Jõgevamaa artiklikonkursile.

"Meie maakonna raamatukogudes töötavad kindlasti kõige suuremad koha- ja kultuuriloo asjatundjad," ütles Jõgevamaa omavalitsuste liidu tegev- juht Raivo Suni. "Loodan, et koolitus julgustab neid osalema konkursil. Samuti võiksid nad olla esmasteks juhendajateks neile, kel puudub varasem kokkupuude veebientsüklopeediaga, kuid kes soovivad konkursil osaleda."

Jõgevamaa artiklivõistlus on esimene maakondlik artiklivõistlus eestikeelses Vikipeedias. Konkursi peamiseks eesmärgiks on korrastada ja täiendada Jõgeva maakonda, selle asustust, pärandit, keskkonda ja inimesi käsitlevaid artikleid. Lisaks soovib konkurss teadvustada laiemalt Jõgevamaad kui huvitavat elu ja tegevuskeskkonda. Jõgevamaa artiklivõistluse eestvedajaks on Jõgevamaa omavalitsuste liit, keda abistavad Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseum, Jõgeva maakonna keskraamatukogu ja MTÜ Wikimedia Eesti.

Konkurss toimub ajavahemikull.-30. november ja sellel võivad osaleda kõik huvilised. Zürii annab välja kuni kolm Jõgevamaaga seotud suuremat auhindaja mitmeid eriauhindu (raamatuid, Jõgevamaaga seotud meeneid jms). Eriauhind antakse välja näiteks parimale Põltsamaa piirkonna artiklile. Konkursi lõppedes korraldab Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseum osalejatele ja tunnustatutele vastuvõtu. Vikipeedia on kasutajaskonnas üha suuremat populaarsust koguv mitmekeelne veebientsüklopeedia, mis areneb ja täieneb vabatahtlike koostööna. Eestikeelne Vikipeedia loodi 2002. aastal ja tänaseks on seal umbes 102 000 artiklit.