« Tagasi

Keskraamatukogu hakkab kasutama transporditeenust

Toomas Reinpõld  Vooremaa(2012), 29. mai, nr. 61, lk. 3.

Viimasel Põltsamaa linnavolikogu istungil oli päevakorda võetud auto liisimine maakonna keskraamatukogule. Arutelu lõpus jõuti järeldusele, et keskraamatukogul on kasulikum hoopis transpordi teenust tellida.

Keskraamatukogu direktor Rutt Rimmel lausus, et neil on autot tarvis sellepärast, et osutada transporditeenust Jõgeva maakonna teistele raamatukogudele, mida on kokku 30. Raamatud tuuakse kohale Tallinnast, töödeldakse neid keskraamatukogus ning toimetatakse siis edasi maakonna teistesse raamatukogudesse. Raamatute kohaletoomiseks Tallinnast kulub üks päev ning maakonnas laiali vedamiseks kaks päeva. Selliselt toimub see korra või kaks kuus. Viimasel ajal enamasti üks kord kuus, sest raamatud on oluliselt kallinenud, raamatute soetamise summasid vähendatud ning raamatupakid järelikult väiksemaks jäänud. Raamatute laialivedamisega kaasnevad ka koolitused, nõustamised, nõupidamised. Transporti vajatakse ka mujal Eestis toimuvatele koolitustele ning üritustele sõitmiseks. Keskraamatukogu direktor nentis, et ajad on vahepeal muutunud ning auto kasutamist vähemaks jäänud. Põltsamaa linnavalitsus ja keskraamatukogu nõukogu jõudsid ühisele seisukohale, et uut autot enam ei liisita, vaid võetakse ühendust transporditeenust osutavate ettevõtetega.

Tänaseks päevaks on pöördutud viie asutuse poole, kust on seni tulnud ainult üks pakkumine. Arvutused näitasid, et keskmiselt 18 000 eurot maksva kasutatud auto liisimisel tuleksid kulutused (liising, kütus, hooldus, kindlustus, autojuhi palk, maksud) auto kohta aastas 9000 eurot, uue kõige odavama auto liisimisel oleksid kulutused aasta kohta 8332 eurot.

Rutt Rimmel tegi ka arvutused transporditeenuse kasutamise kohta. Raamatukogu vajadusteks tuleb läbi sõita umbes 800 kilomeetrit kuus ning soodsalt autot rentides kuluks 4000-5000 eurot aastas.

Põltsamaa linnavolikogu liikmed soovitasid läbi rääkida Põltsamaa ühisgümnaasiumiga, kuhu liisiti hiljuti seitsmekohaline väikeauto. Rutt Rimmeli sõnul on neile seda varianti juba soovitatud, kuid koolil on piisavalt palju sõitmisi ja seetõttu võib osutuda keeruliseks selle auto peale loota. Pealegi ei tahaks keskraamatukogu juht sõlmida ühegi asutusega kindlat rendilepingut, sest siis ei tekiks võimalust valikute tegemiseks erinevate sõitude tegemisel.