Keskraamatukogu uut autot ei liisi

Raivo Feldmann  Vali Uudised (2012), 23. mai, nr. 38, lk. 2.

Jõgeva maakonna keskraamatukogul on autotransporti tarvis, kuid mitte nii palju, et autot päevast päeva täielikult koormata. Seetõttu on asja kalkuleeritud ja jõutud järeldusele, et transporditeenuse kasutamine tuleb pea poole odavam, kui oma auto ülevalpidamine.

Jõgeva maakonna keskraamatukogul lõpeb auto kasutusliising juunis. Selle aasta eelarvesse arvestati sisse küll uue auto liisimine, kuid see läheks keskraamatukogu direktrissi Rutt Rimmeli jutu järgi ikkagi kallimaks, kui esialgu arvestati. Seetõttu tuleks vähendada teistel eelarveridadel olevaid summasid. "Tänaseks on elu näidanud, et teistel eelarveridadel olevate summade vähendamisega auto kasuks, on raamatukogul suhteliselt keeruline toime tulla," selgitas Rutt Rimmel. Aprillis arutas asja ka raamatukogu nõukogu. Autot on ennekõike vaja seetõttu, et keskraamatukogu teenindab ka teisi maakonna raamatukogusid. Maakonnas on 30 raamatukogu. Tallinnast tuuakse raamatuid kõigile maakonna raamatukogudele. Seda tehakse tavaliselt üks-kaks korda kuus. Koos raamatute laialijagamisega korraldatakse ka hädavajalikke koolitusi, mida viimasel ajal on küll vähemaks jäänud. Lisaks on ka väljasõiduseminare ja koolitusi, mis püütakse ühendada raamatute toomisega. "Ajad on muutunud ja auto kasutust on viimasel ajal vähemaks jäänud," märkis Rutt Rimmel. See- tõttu tegi keskraamatukogu nõukogu ettepaneku uut autot mitte liisida, vaid minna üle transporditeenuse kasutamisele. Rutt Rimmel on transporditeenuse hinnast ülevaate saamiseks pöördunud viie Põltsamaa firma poole.

Siiani on teinud transporditeenuse pakkumuse ainult üks firma. "Kui liisiksime kasutatud auto, siis oleks kulu 9 000 eurot aastas. Uue auto liisimisel oleks kulu 8 332 eurot. Tegin ka transporditeenuse kasutamise kulu arvestuse ja sain aasta kuluks 4 608 eurot. Sellele summale lisanduvad lähetuskulud, kuid need summad on väikesed," tõdes Rutt Rimmel. Eelnimetatud põhjustel on ka linnavalitsus seisukohal, et uut autot liisida ei ole mõtet.

Linnavolikogulased, kes Rutt Rimmeli juttu kuulasid, olid valdavalt seda meelt, et transporditeenust oleks mõttekas tellida teistelt linna allasutustelt, kellel on olemas selleks sobiv auto. Eraldi mainiti siinkohal ühisgümnaasiumi uut autot. Eks see tähendab, et linna allasutuste juhtidel tuleb omavahel tihedalt suhelda ja võimaluse korral koostada ka eelnev autokasutuse graafik. See välistaks situatsiooni, kus korraga on autot tarvis nii keskraamatukogul kui auto valdajal. Transporditeenuse kasutamine teeb keskraamatukogu elu küll veidi keerulisemaks, kuid tunduvalt odavamaks. Et raha on praegu kõigil vähe, siis otsustatigi, et Jõgeva maakonna keskraamatukogule uut autot ei liisita.