Uus aasta raamatukogus

Rutt Rimmel  Vali Uudised(2010), 29. detsember, nr. 98, lk. 5.

Euro tulekuga Eesti majandusse seostatakse peaaegu kõiki muudatusi, mis puudutavad hindu. See on nii ja ei ole ka. Pigem on muudatused seotud uue aastaga, mis on ju alustamiseks igati sobiv aeg. Seekord aga lisandub muudatustele ka üleminek eurole.

Raamatukogus tegime suuri korrektiive meie eriteenuste, nagu printimine, kopeerimine, skaneerimine jm, hindades. Leiame, et teenus peab olema mugav ja kättesaadav, hind soodne. Seepärast on uuest aastast mitmed teenused odavamad.

Juba mõned aastad toimib lugejapiletina ka ID-kaart. Ent paljud lugejad eelistavad kasutada raamatukogukaarti. Lastel ja nii mõnelgi täiskasvanul puudub üldse ID-kaart, mõned ei kanna seda kaasas. Seepärast otsustasime hakata edaspidi raamatukogukaarte väljastama kõigile tasuta.

Uuest aastast pakume raamatukogu näituste- ja konverentsisaali välja üürimiseks seminarideks, koolitusteks jms koos dataprojektori ja sülearvuti kasutamisega. Saal mahutab korraga 50 inimest. Toolidel on kirjutamise toed.

Kõige suuremad muudatused on raamatukogu trahvide hinnakirjas. Oleme sunnitud tõstma viiviste hinda, kuid mitte rohkem kui seda lubab rahvaraamatukogu seadus.

Kuna raamatute soetamise summad on iga aastaga aina väiksemad, siis ostame neid valikuga ja mitte üle ühe eksemplari. See aga toob kaasa pika reserveeringute järjekorra. Mõnede raamatute puhul on järjekord lausa üle aasta. Ja kui siis ei tagastata raamatut õigeaegselt, venib see aeg veelgi pikemaks. Kogemused on näidanud, et väike viivis ei motiveeri inimest tähtajast kinni pidama.

Siinkohal tahaks veel kord selgitada trahvide sisse nõudmise seaduslikku korda:

1. Soovijaid teavitatakse tähtaja lähenemisest e-maili teel.

2. Tähtaja ületanud lugejaid teavitatakse e-maili või telefoni teel.

3. Kui viivise summa ületab 100 krooni (6,39 eurot), saadab raamatukogu postiga teatise ja annab uue tähtaja.

4. Kui lugeja ei ole uueks tähtajaks raamatuid tagastanud, saadab linnavalitsus postiga ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ja uue tähtaja.

5. Kui lugeja ka linnavalitsuse hoiatusele uueks tähtajaks ei reageeri, annab linnavalitsus ettekirjutuse sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. See tähendab, et kohtutäitur võtab sundkorras lugejalt raamatukogule võlgu oleva viivise, raamatute 10-kordse hinna ja lisab sellele ka oma teenustasud.

Me ei soovi sugugi, et lugejad peaksid niimoodi võlgu olevate raamatute eest trahve maksma. Meie eesmärk on võimalikult hästi teenust pakkuda, aga see ei õnnestu, kui raamatud on mitmeid kuid inimese käes, kes neist ei hooli. Ehk paneb suurem trahvisumma võlglasi mõtlema ja raamatuid kiiremini tagastama.

Oleme teinud kõik võimaliku, et meie lugeja saaks õigeaegselt oma raamatud tagastada või tähtaega pikendada. Tagastamiseks on oktoobrist alates tagastuskast, juhuks kui raamatukogu on suletud. Tähtaega saab pikendada telefoni, e-maili või RIKSWeb-i teel.

Kõik see on kirjas ka raamatukogu kasutamise reeglites, mida saab lugeda kohapeal või meie koduleheküljel.

Uue eriteenuste ja trahvide hinnakirjaga saab tutvuda raamatukogus või meie koduleheküljel www.jkrk.ee alates uuest aastast.