Raamatukogude ühendamisel tekkis nimeprobleem

Toomas Reinpõld  Vooremaa(2010), 23. november, nr. 134, lk. 3.

Novembrikuisel Põltsamaa vallavolikogu istungil oli päevakorda võetud Põltsamaa valla raamatukogude tegevuse ümberkorraldamine. Vallavanem Toivo Tõnsoni sõnul tingib ümberkorralduse rahvaraamatukogu seadus, mis kirjeldab ja määrab ära kohaliku omavalitsuse ülesanded selles osas.

Raamatukogude töö ümberkorraldamisel on mõned valdkonnad jäetud omavalitsuste volikogude reguleerida, osa ümberkorraldamisega seotud ülesandeid kuulub linna- ja vallavalitsuste pädevusse.

Põltsamaa vallas tegutseb praegu iseseisva juriidilise isikuna kolm raamatukogu asukohaga Adaveres, Lustiveres ja Eskus. Vallavanem Toivo Tõnson tegi ettepaneku korraldada Põltsamaa valla raamatukogude töö ümber alates 1. jaanuarist 2011, liites nimetatud raamatukogud üheks juriidiliseks isikuks.

Vallavanem pakkus välja, et Esku ja Lustivere raamatukogud jätkaksid järgmisel aastal Adavere raamatukogu osakondadena ja Adavere raamatukogu kannaks edaspidi nime Põltsamaa valla raamatukogu.

Sisulise ümberkorraldamisega hakkab tegelema vallavalitsus, kes peab kavandatavast muudatusest teavitama ka kultuuriministeeriumi.

Vallavolikogus tõstatus küsimus sellest, mis saab pärast ümberkorraldusi Umbusi ja Kamari raamatukogudest. Toivo Tõnsoni sõnul ei tegutse Umbusis ja Kamaris ametlikud raamatukogud, vaid Adavere raamatukogu juhataja Tiina Kull on seal korraldanud teavikute laenutamist.

Umbusi raamatulaenutuspunkt on praeguseks tegevuse peatanud, sest eelmisel talvel tekkis seal ruumide kütmisega suur elektrienergia ülekulu. Praegu on vallajuhi sõnul Umbusis hoogustumas külaseltsi tegevus ning ta avaldas lootust, et üheskoos leitakse võimalus ka raamatute laenutamist jätkata.

Vallavanema sõnul peab kindlasti jätkuma raamatute laenutamine ka Kamaris. Valla raamatukogude töö ümberkorraldamisel muutuvad ka raamatukogude töötajate ametikohad, sest praeguse kolme asemel jääb tööle üks raamatukogu juhataja.

Vallavanem tõstatas küsimuse, kas valla raamatukogude töö ümberkorraldamisest tulenevalt peaksid teatud summad minema jätkuvalt maakonna keskraamatukogule, mille kaudu toimub uue kirjanduse komplekteerimine.

Tema sõnul ei ole selliste summade eraldamine vallale kohustuslik ja et samamoodi võiksid uute trükiste tellimise ning komplekteerimisega tegelda ka valla raamatukogude töötajad.

Kerkis ka küsimus külades asuvatest raamatukogude tulevastest nimetustest. Põltsamaa vallavolikogu esimees Liia Lust luges ette Adavere raamatukogu direktorilt Tiina Kullilt vallavolikogule laekunud ettepaneku, kus soovitakse, et tulevases vallaraamatukogu nimes säiliks ka sõnapaar Adavere raamatukogu.

Tiina Kull oli näitena nimetanud Tartu vallas tegutsevat Kõrveküla raamatukogu, mis on ühtlasi ka Tartu maakonna keskraamatukogu.

Raamatukogu nimetuse suhtes kokkuleppele ei jõutud.