« Tagasi

Tänavu anti välja neli Elutöö Idat

Toomas Reinpõld  Vooremaa(2010), 16. detsember, nr. 144, lk. 1.

Kolmapäeval Kamari Haridusseltsi seltsimajas peetud aastalõpuseminaril andis Jõgevamaa Keskraamatukogu juba kolmandat korda välja tublidele raamatukogutöötajatele mõeldud Ida preemiaid. Kui varasematel aastatel on preemiat antud välja neljas kategoorias, sest viienda kategooria nominente polnud, siis tänavu oli Elutöö Ida preemia saajaid lausa neli.

Ida preemia eesmärk on avaldada tunnustust isikutele, kes on oma tööalase tegevusega panustanud maakonna raamatukogunduse arendamisse ja maine tõusu. Preemiat, millega käib kaasas vahva Ida-nimeline kaltsunukk, antakse välja viies erinevas kategoorias: Tegus, Üllataja, Kolleeg, Sõber ja Elutöö Ida.

Jõgevamaa  Maakonna Keskraamatukogu peaspetsialisti Siiri Õunapi sõnul on Ida tuntust kogunud nii oma maakonnas kui kaugemal.

"Ida preemia ellukutsumise tingis vabariikliku raamatukoguhoidjate tunnustussüsteemi puudulikkus. Näiteks on tunnustussüsteemist väljas linnaraamatukogudes töötavad raamatukoguhoidjad," nentis Õunap, lisades, et tänavuse aastani kehtis vabariigis süsteem, kus igal aastal tunnustati parimat maaraamatukoguhoidjat igast maakonnast. Tulevast aastast antakse välja vaid üks nimetatud preemia - parimale maaraamatukoguhoidjale üle Eesti. Seega on preemia nominentidele seatud väga suured nõudmised ja selle tunnustuse osaliseks saada pole lihtne.

Siiri Õunapi sõnul oligi senine süsteem ennast kümne aastaga ammendanud ning Jõgevamaa raamatukoguhoidjate tunnustamiseks mõeldud preemia sai ellu kutsutudjust õigel ajal.

Raamatukogundusele pühendatud elu

Aastajooksul pensionile siirduva raamatukoguhoidja kauaaegset ja viljakat tööd tunnustatakse Elutöö Ida preemiaga. Tänavustel elutööpreemia laureaatidel koguneb nelja peale kokku 180 aastat raamatukogutööd!

Elutöö Ida vääriliseks tunnistati Palamuse raamatukogu legendaarne juhataja Mare Nahk, kes on samal kohal töötanud üle 46 aasta. Teine nominent Mare Lillmaa on raamatukogudes töötanud kokku üle 45 aasta, neist 10 Mustvee Linnaraamatukogu lasteosakonnas ja 35 Jõgevamaa Keskraamatukogus Põltsamaal komplekteerija ning kataloogijana. Anne Ütt on raamatukogutööd teinud pea 43 aastat, neist paar esimest aastat Vägevaja Kamari raamatukogudes. Elutöö tegiAnne Ütt Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu lasteosakonnas Põltsamaal, kus 20 aastat lasteosakonnajuhatajana töötas. Neljas elutööpreemia saaja Antonina Prusakova on töötanud pea 43 aastat Mustvee Linnaraama- tukogu lasteosakonnas raamatukoguhoidjana.

Tegusa  Ida tiitli pälvib raamatukoguhoidja, kes on hoolikalt suhtunud oma tööülesannete täitmisse ning olnud oma tegevuses sihipärane ja sõnapidaja. Samuti peab selle preemia laureaat olema muutumisvõimeline ja kohanema uute oludega.

Tänavu tunnistati selle tiitli vääriliseks Lümati raamatukogujuhataja Ene Maasik kes on maaraamatukogujuhatajana töötanud 40 aastat, neist 30 Lümatis. Tagasihoidliku ja vaikse, samas asjaliku ja sihikindla inimesena on ta kujundanud sealsest raamatukogust heal tasemel nüüdisaegse kirjasõnatempli, mis on mõnus ja hubane kooskäimiskoht, olles sealkandis  paraku ka üks viimaseid külaelu kantse.

Hea kirjanduse tundja ja soovitaja ning tubli mälumängur Ene Maasik on esindanud Jõgevamaa raamatukogusid vabariiklikul kirjanduse tundmise võistlusel. Ta on tegev ka koduloo-uurimise ja külaelu edendajana, olles asjalikuks partneriks kohalikule vallale, kus tema sõnal on kaalu.

Üllataja Ida antakse välja sädemega raamatukoguhoidjale, kes on aasta uuendusmeelselma teo väljamõtleja ja elluviija. Tänavu tunnustati Üllataja Ida tiitliga Vaimastvere raamatu- kogu juhatajat Maris Paasi. Preemia anti talle Dürrenmatti tragikomöödia "Füüsikud" lavastamise eest, mis etendus tänavu Kuremaa lossis. Nominendina seati Maris Paas üles juba ka möödunud aastal, mil tema juhtimissel sai Paduvere  Talumuuseumis lavaküpseks Martin Kõivu "Küüni täitmine".

Kolleegi preemia Jõgevale,  sõbra tiitel Tallinna

Kolleeg Ida preemia vääriliseks tunnistatakse inimene, kes on avatud ja hea suhtleja nii oma kolleegide kui teenindatavatega. Kolleeg Ida tiitli sai Jõgeva Linnaraamatukogu vanemraamatukoguhoidja Piret Kiisler. Kolleegide sõnul on Piret oma töös väga väle, abivalmis, sõbralik ja vastutulellk. Lisaks igapäevatööle on ta suurepärane fotokroonik, kes on fotokaamerasse "kinni püüdnud" nii Jõgeva Linnaraamatukogu kui ka Jõgeva linna sündmused ning neid ka fotonäitustel eksponeerinud.

Sõber Idaks' valitakse aga inimene väljastpoolt raamatukoguja nii tõstetakse esile neid, kes on Jõgevamaa raamatukogude ja siinsete töötajate suhtes näidanud üles lugupidamist, hoolivust ning on oma tegevusega raamatukogunduse edendamisele maakonnas kaasa aidanud.

Tänavu omistatakse see preemia Tallinnas tegutseva OÜ Deltmar programmeerijale Meelis Lilbokile, keda tunnevad hästi meie maakonna raamatukoguhoidjad, kes kasutavad igapäevatöös raamatukogude kataloogi- ja infosüsteemi R.I.KS. Meelis Lilbok on Jõgevamaa raamatukogudes kasutatava tarkvara väljatöötaja ja arendaja. Lilboki kandidatuuri esitanud raamatukogutöötajad on öelnud, et temalt saab abi alati rohkem, kui oodatagi osatakse. Kõik programmiuuendused ja -muudatused on toimunud kiiresti ning valutult.

Raamatukogutöös tunnustuse pälvinud saavad auhinnaks Palamuse käsitöömeistri Ingid Juuse valmistatud nuku, kes sai endale nime Põltsamaa raamatukogu kauaaegse juhataja Ida-Helene Sutt-Reima järgi, kes töötas juhataja ametis aastatel 1921-1940 ning 1943-1944. Kohalikel omavalitsustel on palutud leida võimalusi auhinnasaajaid ka rahaliselt premeerida. Maakonna raamatukogutöötajad tunnevad heameelt selle üle, et omavalitsused on selles osas vastu tulnud ning on leidnud aega osaleda ka preemiate kätteandmise pi-dulikul tseremoonial.

Lisaks laureaaditiitlile premeerib Jõgevamaa keskraamatukogu ka erinevate kategooriate (va sõbra- ja elutööpreemia) kaht nominenti raamatutega.

Statuudi kohaselt võivad Ida- kandidaate üles seda kõik Jõgevamaa rahvaraamatukogudes töötavad raamatukoguhoidjad. Nominendid ja laureaadid selguvad Jõgevamaa keskraamatukogu juhtkonnast moodustatud komisjoni kaheetapilisel salajasel hääletusel.

*Elutöö - Palamuse raamatukogu juhataja Mare Nahk

Maakonna keskraamatukogu komplekteerija-kataloogija Mare Lillmaa

Maakonna keskraamatukogu lasteosakonna juhataja Anne Ütt

Mustvee linnaraamatukogu lasteosakonna raamatukoguhoidja Antonina Prusakova

*Tegus - Lümati raamatukogu juhataja Ene Maasik

*Üllataja - Vaimastvere raamatukogujuhataja Maris Paas

*Kolleeg - Jõgeva Linnaraamatukogu vanemraamatukoguhoidja Piret Kiisler

*Sõber - OÜ Deltmar programmeerija Meelis Lilbok