« Tagasi

Raamatukoguvõlglastel suureneb trahv

Rutt Rimmel  Vali Uudised (2009), 26. juuni, nr. 46, lk. 7.

1. juulist on raamatukogus viivis tähtajaks tagastamata teavikute eest täiskasvunutele 50 senti ööpäevas iga teaviku kohta, lasteosakonnas 20 senti.

Raamatukogu lähim eesmärk ja ülesanne on teha oma klientidele kättesaadavaks teavikud, on need siis raamatud, ajalehed ja ajakirjad, elektroonilised andmekandjad vms. Nende ostmiseks eraldab raha kultuuriministeerium (sel aastal 24,5 krooni piirkonna elaniku kohta aastas) ja kohalik omavalitsus oma võimaluste kohaselt. Majanduslanguse tõttu on  teavikute soetamise summad tänavu peaaegu kolmandiku võrra väiksemad kui eelmistel aastatel. Hinnad aga kerkivad ning lisaks tõsteti ka raamatute ja ajakirjade käibemaks 5%lt 9 %le. 

Raamatukogud lähtuvad teavikute tellimisel piirkonna eripärast, koolide, ka ametikoolide olemasolust, lugejate laiematest ja kitsamatest huvidest,  tööhõivest, pensionäride osakaalust  jne. Koguse ja eksemplaride arvu määrab aga selleks otstarbeks eraldatud  summa. Kitsastes oludes tuleb väga hoolikalt valida, mida osta. On selge,  et ühte teost raamatukogule kahes  eksemplaris osta ei ole võimalik, lisaks  tuleb paljudest ka loobuda.

Lugejale laenutatakse teavikuid  koju 14 päevaks, ajakirju 7 päevaks.  Kui inimene ei tagasta raamatut õigeaegselt, võtab ta teatud ajaks teistelt  inimestel ära võimaluse seda lugeda.

Tänaseks on kujunenud olukord, kus ühel raamatul võib olla järjekorras  üle 40 inimese. Ka õigeaegselt tagastatud teaviku puhul on ooteaeg väga  pikk. Aga mida teha siis, kui klient  jätab raamatu enda kätte kuudeks või  isegi aasta(te)ks? See on ülekohtune  nii kõigi teiste lugejate kui ka raamatukogu suhtes. Raamatukogu ei saa pakkuda kvaliteetset teenust, lugeja aga kulutab asjatult vajaliku teaviku kättesaamiseks aega ja närve.

Praegu kehtiv trahv (viivis) tagastamistähtaja ületanud teavikute eest on 20 senti päevas ühe teaviku kohta. Praktika on näidanud, et see summa on tühine motiveerimaks inimest teavikut õigeaegselt tagastama. Ta maksab mõned kroonid ning tunneta trahvi kui niisugust. Lisaks on veel kliente, kelle võlgnevus on üle saja krooni, ka nemad ei tunne erilist vajadust kiirustada oma võla maksmisel.

Aastast 2007 rakendunud rahvaraamatukoguseaduse kohaselt on omavalitsustel õigus raamatukogu võlglastele anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seaduslikus sätestatud korras. Me ei ole oma raamaatukogus veel kõige karmimaid meetmeid kasutusele võtnud, aga elu näitab, et aeg on käes seda teha. Eelkõige on raamatukogul kohustus rahuldada nende lugejate huve ja vajadusi, kes raamatukogu ja raamatut tõesti hindavad ning näitavad üles lugupidamist ka teiste klientide suhtes. Majanduslanguse aastatel ostetakse koju vähem raamatuid ning seda enam tullakse neid otsima raamatukogusse.

Et teavik jõuaks kiiremini kliendini ega koguks tolmu võlglase riiulil, oleme, otsustanud tõsta viivise suurust. Ehk sunnib 50 senti trahvi teavikult ööpäevas tagastamistähtaega  paremini meeles pidama. Lisaks võtab  Põltsamaa Linnavalitsus tarvitusele  seadusega ettenähtud meetmeid neile, kes ei allu raamatukogus kehtestatud kasutusreeglitele, korduvatele meeldetuletustele ega ettekirjutustele.  Kui lugejal on tõesti väga vaja teavikut rohkem kui 14 päeva ja kui et ole tegemist järjekorraraamatuga, on ju alati võimalik täheaega pikendada. Seda saab teha telefoni või e-posti teel, samuti internetis RIKSWEBis. Pikendada ei saa vaid juhul kui tähtaeg on juba ületatud. Seega, viivis ei ole möödapääsmatu, tuleb lihtsalt olla tähelepanelik. Lugejat aitab ka meeldetuletus, mis saadetakse talle e-postile, ning laenutamisel saadud kviitung, kus on kirjas nii tähtaeg kui ka info raamatukogu kontaktide ja lahtioleku kellaaegade kohta.

Et juulini on mõned päevad aega, on võimalus kõigil kel võlgnevus, viivis veel vana hinnakirja alusel ära maksta ja raamatud tagastada.

Olgem siis hoolikad ja tagastagem teavikud õigeaegselt. On ju meie kõigi huvides, et raamat jõuaks võimalikult kiiresti lugeja kätte.