Marje Pagi peab tunnustuseks saadud Idat igati raamatukogulikuks nukuks

Jaan Lukas Vali Uudised(2009), 16. jaanuar, nr. 4, lk. 6.

 

Aidu raamatukogu riiulil istub sõbraliku ning ühtlasi väärika olemisega nukk Ida. Paikkonna kirjavaramu ja kultuurikolde juhataja Marje Pagi sai selle kingituseks eelmise aasta lõpus, kui Jõgevamaa tublimatele raamatukogutöötajatele esmakordselt Ida-nimeliste auhindadega tunnustust avaldati.

Mõeldes Põltsamaa raamatukogu esimesele juhatajale Ida Sutt- Reimale tekkis selle asutuse järjepidevuse kandjal Jõgevamaa Keskraamatukogus peaspetsialistina töötaval Siiri Õunapil mõte hakata silmapaistvatele raamatukoguinimestele igal aastal tunnustuseks Idasid jagama. Ühe Idadest, mida Tegusaks Idaks kutsutakse, pälvis Aidu raamatukogu 31-aastase staaziga juhataja Marje Pagi. 1977. aastal pärast Viljandi Kultuurikooli lõpetamist tuli ta tööle oma kodupaiga raamatukogusseo

"Ida on väga rõõmsameelse ja samas igati raamatukoguliku väljanägemisega ja ergutab seetõttu ka paremini töötama," väljendas bibliograaf heameelt tunnustuseks saadud nuku üle.

Reglemendi järgi tunnustakse Tegusa Idaga raamatukogutöötajat, kes paistab silma hoolikuse ja sihipärasusega oma tööülesannete täitmisel, sõnapidamisega ning kohanemisega uute ülesannete ja muutuva ajaga. Kui püüan nende omadustega kokku viia Marje Pagi isikut ja tööstiili, jääb ta, nagu raamatukogu inimesed sageli, tagasihoidlikuks. "Arvan, et mu edu ja ehk ka autasustamise põhjuseks on suuresti see, et Pajusi vald 2001. aastal Aidu raamatukogule uued ja kaasaegsete võimalustega ruumid ehitas."

Lehitseme Marje Pagi koostatud kroonikaraamatut, milles on raamatukoguainelisi üleskirjutisi ja tekste erinevatest perioodidest. Aegade ja ühiskonnaolude vaheldumine toob aga kaasa muutusi ka raamatukogude argipäevades. "Praegusel majanduslikult keerulisel ajal ei jõua paljud maainimesed raamatuid koju osta ega ajakirju tellida,

mistõttu raamatukogu külastatakse isegi varasemast sagedamini. Arvatavasti kõige sagedamini laenutakse põnevusraamatuid, memuaare, aga ka psühholoogiaalast kirjandust. Psühholoogiateemalistest raamatutest on praegu meie raamatukogus ka näitus, mille koostasin selleks, et inimesed teaksid, millistest raamatutest otsida tarkust keerulistest aegadest jagusaamiseks," ütles Marje Pagi, kes tunneb hästi peaaegu kõiki oma piirkonna lugejaid ning teab, mida neile soovitada.

"Maaraamatukogude külastajad räägivad raamatukogus sageli ka oma rõõmudest ja muredest. Mida rohkem raamatukogus lugejaid, seda rohkem ka juttu. Üheks sagedasemaks helgemaks vestlusteemaks on näiteks pereliikmete ja iseäranis laste kordaminekud. Püüan tähelepanelikult ka probleeme kuulata. Mõnegi valuküsimuste üle kurja meeolu on muutunud paremaks, kui olen talle andnud nõu mõnda raamatut lugeda."

Marje Pagi märgib positiivsena sedagi, et raamatukogu asub Aidu piirkonna küladele küllalt lähedal, mistõttu on siia üsna mugav tulla.

Raamatukoguellu mahuvad ka mitmesugused sündmused. "Möödunud aasta raamatukogupäevad olid pühendatud Ellen Niidu 80. sünnipäevale. Üritusel "Tuntud inimesed raamatukogudes" oli meie raamatukogus lugejaid teenindamas Pajusi vallavanem Reet Alev.

Eredalt on meeles kohtumis õhtu arstist kirjaniku Ilmar Särjega. Algul kartsime, et rahvast tuleb vähe. Huvilisi saabus aga nii palju, et pidime tooma ka lisalaudu ja toole. Kirjanik tundis rõõmu, et külades nii palju vaimsete huvidega inimesi on," ütles Marje Pagi.

Lisaks näitusele psühholoogialasest kirjandusest on Aidu raamatukogus praegu ka kirjanikkudele Mati Undile ja Juhan Jaigile pühendatud näitused. Ühelt stendilt vaatab aga vastu rohkesti siile. 
"Meie raamatukogu heaks koostööpartneriks on Aidu lasteaed-algkool ja koos oleme mõndagi korraldanud. Nii sai teoks ka järjekordne näitus, kuhu lapsed tõid enda joonistatud ja paberist meisterdatud siile. Ise aga täiendasin näitust rahvatarkuste ja mõistatustega siilidest," räägib Marje Pagi.

Missugune on hea raamatukogu, küsin meie vestluse kokkuvõtteks. "Aga see, kuhu inimesed alati tulla tahavad," vastab Tegusa Idaga pärjatud Marje Pagi.