« Tagasi

Muudeti raamatukogu kasutamise eeskirja

Vali Uudised (2009), 28. august, nr. 63, lk. 4.

Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu kasutamise eeskirja muudatuse järgi saab teavikuid, mis on välja laenutatud, reserveerida (välja arvatud ilukirjandust lasteosakonnas). Reserveering, mis varem kehtis 7 päeva, kehtib nüüd 3-7 päeva alates teaviku raamatukogusse saabumisest, kusjuures reserveerija soovil teavitatakse lugejat ka telefoni või SMSi teel. Tasu teavitamise eest võetakse vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.  Raamatukogu kasutamise eeskirja muutmist taotles Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu  nõukogu otsuse alusel direktriss Rutt Rimmel. Samas kasutatakse reserveeringu kehtivusaja lühendamise võimalust nende teavikute puhul, mille järjekorras on üle viie inimese. Sellega soovitakse  kiirendada teavikute ringlemist lugejate vahel ehk siis lühendada teiste järjekorras olevate lugejate ooteaega.