« Tagasi

E- raamatukogu- uus suund lugejate teenindamisel

Sirje Undusk  Vali Uudised(2009), 28. oktoober, nr. 80, lk. 2.

 

Veel kümmekond aastat tagasi olid arvutid ja internet raamatukogudes harulduseks. Käesoleval ajal on arvutid ja internet maakonnas igas väiksemaski raamatukogus. Kui aastakümneid koguti peamiselt vaid trükiste kogusid, siis praegu kogutakse ja vahendatakse ka digitaalset informatsiooni ja osutatakse digitaalraamatukogu teenuseid.

Maakonna keskraamatukogus on koostatud 1997. aastast alates teavikute elektroonilist kataloogi, millesse tänaseks on liidetud maakonna kõigi rahvaraamatukogude teavikud ja liitmisel on ka 8 õppeasutuse kogud (Põltsamaa ja Jõgeva ühisgümnaasiumide, Jõgeva, Puurmani ja Tabivere gümnaasiumide, Kiigemetsa Kooli, Luua Metsanduskooli ja Põltsamaa Ametikooli kogud). Elektrooniline kataloog kannab nime RIKSWEB (Raamatukogude Info- ja Kataloogisüsteem) ja on leitav aadressil: http://riks. microlink.ee/ või maakonna keskraamatukogu koduleheküljel www.jkrk.ee/.

RIKSWEBis saab teha otsinguid raamatukogu kogudes olevast kirjandusest, võib saada lühiülevaadet teavikutest, eksemplaridest ja nende staatusest (kogus kohal või välja laenutatud). Samuti näeb infot ajakirjade, ajalehtede, heli- ja videosalvestiste, elektrooniliste teavikute ning muude üksuste kohta ja nende saadavuse andmeid. Eraldi saab vaadata 2 viimase kuu jooksul kogusse saabunud uudiskirjanduse loetelu ja seda vajadusel välja trükkida. Kui on soovi või vajadust mingit raamatut kindlasti lugeda, siis on võimalik see raamat endale reserveerida, saates raamatukogule meili soovitud teaviku reserveerimise kohta. Lugejad saavad anda omapoolseid kommentaare kogus olevate äsja loetud raamatute kohta, samuti tellimissoovitusi ilmunud kirjandusele, mida raamatukogu andmebaasist ei leia.

Kui lugeja jätab raamatukogule oma meiliaadressi, siis saabuvad talle e-posti teel raamatute tagastamise tähtaja aegumis- ja hilinemishoiatused, samuti teated reserveeritud teaviku saabumisest. Samas võetakse ka pikendamisi vastu e-posti teel. Kui lugeja saab raamatukoguIt salasõna, siis on võimalik kodu- või tööarvutiit raamatukogu poolt antud lugejavöötkoodi ja salasõnaga RIKSWEB'i siseneda ning vaadata kõiki endaga seotud andmeid raamatukogus, nagu laenutused, laenutuste ajalugu, reserveeringud, märkused, maksed, viivised. Lugeja saab ise reserveerida raamatuid, samuti neist ära öelda ja mõnel juhul ka laenutatud raamatuid pikendada.

Artiklitest bibliografeeritakse maakonna keskraamatukogus RIKSWEBi peamiselt koduloolise sisuga artikleid. Eesti ajakirjanduses ilmunud informatsiooni saab Rahvusraamatukogu humanitaar- ja sotsiaalteaduste artiklite bibliograafilisest andmebaasist ISE (Index Scriptorum Estoniae) aadressil http://ise.elnet.ee/ ja artikleid aastatest 19932008 aadressil http://ise. nlib.ee/.

Maakonna keskraamatukogus kogusid ei digiteerita, küll aga tehakse seda tööd teadusraamatukogudes. Rahvusraamatukogus koostatav Eesti ajakirjanduse täistekstandmebaas DEA aadressil http://dea.nlib.ee/pakub lugejale võimaluse tutvuda vanema ajakirjandusega kodus, koolis või tööl arvutiühenduse kaudu.

Rahvusraamatukogu pakub ka digitaalkoopia ehk e-raamatu tegemise võimalust nendest raamatutest, mille autoriõiguse kehtivuse tähtaeg on lõppenud (vt. www.nlib. ee/eod). Digitaalkoopiad on arhiveeritud ning kättesaadavad e-kataloogis ESTER http://ester.nlib.ee/kirjetes leiduvalt lingilt täistekstina või digitaalarhiivist DIGAR http://digar.nlib.ee/.

Teades, et iga päevaga suureneb nende lugejate arv, kes kasutavad koduvõi tööarvutit, kasvab ka veebilehel pakutavate eteenuste hulk. Lähitulevik peakski pakkuma võimalust otsida teavet kodus arvuti taga tööd tehes raamatukokku tulemata.