Raamatukogudes tehakse lugeja rahulolu -uuringut

Sirje Undusk Vali Uudised(2009), 20. märts, nr. 21, lk. 3.

 

16. märtsist 5. aprillini toimub meie maakonna linna- ja maaraamatukogudes lugeja rahuloluuuring ankeetküsitluse vormis. Kutsume teid oma arvamust avaldama raamatukogu tegevuse kohta. Ootame teie hinnanguid ja ettepanekuid, et muuta meie tööd tulemuslikumaks ja arendada edasi lugejateenindust.

Raamatukogud on viimasel aastakümnelläbi teinud suure muutuse just elektroonilisse

keskkonda suundumisega. Käesoleva uuringu eesmärk on saada teilt usaldusväärset informatsiooni pakutavate teenuste kvaliteedi analüüsimiseks, aga ka raamatukogu keskkonna, kogude, inforessursside ning teenuste arendamiseks lähtudes erinevate sihtrühmade vajadustest ja ootustest. Ootame teavet, kuidas te olete rahul raamatukoguga, mida käesoleval ajal külastate. Millised on teie ootused õppimis- ja uurimisvõimalustele, interneti kasutamisele, samuti elektronkataloogile ja andmebaasidele juurdepääsu võimaldamise, sobivate lahtiolekuaegade, erinevate teenindusvormide, töötajate professionaalsuse, asjatundlikkuse jm osas.

Küsime ankeedis teie rahulolu kirjanduse valikuga raamatukogus. Majanduslanguse tingimustes piiratakse ka raamatute soetamist, mistõttu on oluline teada, mida meie raamatukogude lugejad vajavad kõige rohkem. Palume anda oma hinnang ilukirjanduse, laste- ja noorsookirjanduse valiku ja eraldi eesti kirjanduse kohta zanriti (luule ja proosa).

Samuti oleme huvitatud teie arvamusest tõlkekirjanduse vallas.

Romaanizanris ootame teavet teie eelistustest juba täpsemalt, eraldi ajaloolise, armastus-, eluloo-, kriminaal, seiklus-, ulmeromaani jne kohta. Aimekirjanduse vallast oleme võtnud valikusse hulk teemasid, millele ootame teie hinnangut. Ja muidugi perioodika, mille valikjääb rahapuudusel aasta-aastalt kitsamaks. Kui te tunnete eriti puudust mõnest perioodikaväljaandest, siis oleme jätnud ruumi märkimaks, millisest ajalehest või ajakirjast, mida meie kogudes ei ole.

Arvestades teie hinnangute ja soovidega raamatukogu tegevuse suhtes, on kindlasti võimalik vähendada vahet teie ootuste ja raamatukogu kasutajana kogetu vahel. Seetõttu kasutage kindlasti võimalust oma arvamuse avaldamiseks.