Aastpäevanäitus eksponeerib rariteetkirjandust

Ülle Lätte  Vali Uudised(2008), 6. juuni, nr. 43, lk. 1.


Kolmapäeval avati Jõgevamaa Keskraamatukogus Põltsamaal pidulikult Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud raamatunäitus. Projekti, mis hõlmab vabariigi keskraamatukogusid ja kannab nimetust "Vabariigi aastapäeva teemanäitused", algatas ja rahastas kultuuriministeerium. 

Näitus koosneb ühtekokku neljast väljapanekust, mis asuvad hoone eri osades. Keskraamatukogu juhataja Rutt Rimmel räägib, et kultuuriministeerium jättis projekti elluviimisel vaba valiku, mitu korda, kuidas või millest näitus kokku panna.

"Otsustasime, et teeme osakondadevahelise näituse. Kuna osakondi on majas mitu, siis valmis omalaadne EV 90. aastapäevale pühendatud kogu maja läbiv raamatunäitus. Iga väljapanek kannab erinevat alapealkirja," räägib Rimmel. 

Lasteosakonnas saab vaadata näitust "Lastekirjandus Eestis aastatel 1918-1940". Selle kokkupanijaks oli osakonna juhataja Nelli Orgmaa.

''Valisime siia selliste kirjanike raamatuid, kes pealkirjas määratletud aastail aktiivselt kirjutasid. Teiseks kriteeriumiks oli nendesamade raamatute kättesaadavus lastele tänapäeval kordustrükkide näol," räägib Orgmaa ja nimetab vanimaks näitusel eksponeeritud kirjanikuks rahvaluulekogujat Mathias Johann Eisenit. 
Laenutusosakonnas oleva näituse koostas teenindusosakonna juhataja Aive RimmeId ja selle nimeks on "Ühiskonnategelasi Eestis aastatel 1918:1940".

"Nendest on väga palju raamatuid, kuid me alustasime Konstantin Pätsist ja lõpetasime Otto Tiefi ja tema valitsusega," räägib Rimmeld nimetades, et eksponeeritud valik on küll väike, kuid huvilised saavad kogust lisa küsida. 

Lugemissaalis saab vaadata vanembibliograaf Erika Pahla poolt kokku pandud näitust "Ühiskonnategelasi Põltsamaal aastatest 1918-1940". 

Näha saab Põltsamaa linnapeasid, pastoreid, haridus-ja kultuuritegelasi ning aktiivsemaid ühiskonnategelasi Põltsamaal. 

"Erika oli see, kes andis ka ülejäänud näituseosade kokku panekuks kolleegidele ideid," jutustab raamatukogu juhataja. 

Vitriinides olev näitus "Rariteete meie raamatukogust aastatest 1918-1940"on kokku pandud nii teenindusosakonna kui lasteosakonna poolt, kokkupanijaiks siis Aive ja Nelli. 
Vitriinides saab näha mitut liiki eestikeelseid rariteetraamatuid nii lastele kui täiskasvanuile, mis on kogus ainueksemplarid. Näituse külastajail on võimalus näituselolevatele trükistele küsida lugemiseks ja uurimiseks juurde lisamaterjale ja rariteetraamatuid, mida hoitakse alal metoodikakabinetis. Raamatuvalik on üleval ka raamatukogu veebileheküljel ja seda saab otsingust leida aastaarvude sisestamise abil. Rariteetraamatuid saab lugeda ja sirvida ainult kohapeal. 

Näitus jääb avatuks kogu suveks, et raamatukogukülastajad seda piisavalt uudistada jõuaksid.