« Tagasi

Esitleti raamatut "Põltsamaa vanadel fotodel"

Raivo Feldman Vali Uudised(2008), 14. mai, nr. 36, lk. 1.

 

Üle kahe aasta tehtud ilusat ja esinduslikku raamatut "Põltsamaa vanadel fotodel" esitleti vääriliselt Jõgeva Maakonna Keskraamatukogus Põltsamaal. Kohal olijad said ülevaate raamatu koostamisest, nägid koostajaid ja said soovi korral äsjaostetud raamatusse ka autorite allkirjad.

Kõvaköites raamat "Põltsamaa vanadel fotodel", trükitiraaziga 800 eksemplari, sisaldab üle 270 vana foto aastatest 1900-1939. Fotod pärinevad Viktor Kuiki ja Ants Kulo isiklikest kollektsioonidest, mida on täiendatud enam kui veerandsajandi jooksul. Asjakohased kommenteerivad tekstid fotode juurde, mida esitlusel kiideti väga, kirjutas Põltsamaa Muuseumi direktriss Rutt Tänav. Ajalooliste fotode juures olevate tekstide lugemine annab kõigile hea ülevaate nii Põltsamaa lossi ajaloost kui ka Põltsamaa linnas 1920.-1930. aastatel toimunust. Kui Viktor Kuik ütles esitlusel, et tema keskkooli lõpukirjandi hinne oli hädine kolm ja seetõttu ta tekstide kirjutamist ette ei võtnud, siis Rutt Tänava sõnul oli tema lõpukirjandi hinne tugev viis, mis andiski head eeldused ladusate ja sisukate tekstide kirjutamiseks. Raamat ise trükiti Paide kirjastuses Kuma ning paisatakse müüki Selveri ketti hinnaga 350.- krooni.

Esitlusel oli raamatu tegijatest kohal vanade fotode kollektsionäär Viktor Kuik, raamatu tekstide autor Rutt Tänav ja kirjastuse Kuma tegevdirektor Märt Lõhmus, kes ütles ka sissejuhatavad sõnad. "Tõelised tegijad, kes oma tegevusega andsid tänaseks raamatu esitluseks põhjuse, on kollektsionäärid Ants Kulo ja Viktor Kuik. Just nemad on pikka aega kollektsioneerinud ajaloolisi fotosid, mille baasil saigi raamat "Põltsamaa vanadel fotodel" sündida. Rutt Tänav tegi aga fotode juurde head ülevaatlikud tekstid. Töö raamatuga käis pikka aega ja sai lõpuks väikse hilinemisega valmis. Protsessi venitasid, nagu ikka selliste raamatute puhul, ka fotode valiku üle peetud arvukad diskussioonid," seletas kuulajatele Märt Lõhmus.

Vanade fotode kollektsionäär Viktor Kuik kõneles sellest, kuidas tema ajalooline fotokollektsioon on pikkade aastate jooksul kogunenud ja kuidas ta on oma kogumisteel konkureerinud kollektsionäär Ants Kuloga, kes ise raamatu esitlusel ei osalenud. Samuti leidis Viktori poolt äramärkimist Ants Kulo kui tuntud skeptiku positiivne hinnang Rutt Tänava poolt kirjutatud sisukate tekstide kohta. Olgugi et Viktor ise Põltsamaal ei ela, peab ta ennast siiski Põltsamaaga seotud inimeseks ja seda just oma esivanemate tõttu, kes omal ajal elasid Umbusis. Viktor Kuik andis kuulajatele ka teada, et kirjastuses trükiti kolmkümmend viis nummerdatud erilist raamatu eksemplari kollektsionääridele ja sõpradele jagamiseks, kus väljapaistval kohal ilutsevad Ants Kulo ja Viktor Kuigi vapid. Viktori sõnul pole tegemist küll aadlivappidega, kuid kui kaugemalt vaadata, siis võib inimesed isegi ära petta.

Rutt Tänava sõnuloli tekste kokku panna keeruline ja see võttis seetõttu päris kaua aega. "Tänu Helen Piisangu juba tehtud põhjalikule kirjatööle, mille alusel on välja antud nii mõnedki Põltsamaa ajaloo vihikud, oli vanade fotode kohta tekstide kirjutamine siiski mõnevõrra lihtsam, kui muidu oleks olnud. Püüdsin linna ja lossi ajalugu nii palju kui vähegi võimalik sobivate fotode juurde kirja panna. Need olidki kaks minu tööd mõjutanud väga olulist momenti," rääkis esitlusel raamatu tektide autor Rutt Tänav.

Sõnavõttude osa raamatu esitlusel võttis kokku linnapea Jaan Aiaots, kes ütles: "On äärmiselt tore, et on olemas inimesed, kes ajaloolisi fotosid kollektsioneerivad. Paljud vanadest fotodest lähevad lihtsalt kaduma, sest neid peetakse rämpsuks ega osata kuidagi nende ajaloolist väärtust hinnata. Sellises esinduslikus raamatus nagu "Põltsamaa vanadel fotodeI" näevad aga ajaloolised fotod koos sisukate tekstidega äärmiselt sümpaatsed välja. Tähtsusetu pole seegi, et selle raamatuga astus väike Põltsamaa linn ühisesse ritta nende Eesti linnadega, mis on juba oma ajaloolise sisuga raamatu saanud."