Juubilar Anne Ütt: kõige enam tunnen ajapuudust

Helve Tamm  Vali Uudised(2008), 31. detsember, nr. 98, lk. 6.

 

Eelviimasel detsembrikuu päeval tähistas Jõgeva Maakonna Keskraamatukogus töötav ja Põltsamaa Käsitööseltsi vedav Anne Ütt oma 60. sünnipäeva, mispuhul naised käsitööseltsist soovivad talle õnne ja tervist tulevaks aastaks.

Oma pika elu peab Anne Ütt huvitavalt ning samas rahulikult kulgenuks. Nagu ikka on neis aastais olnud rõõme ja muresid, kuid kõige erilisem aasta oli kohe möödasaav. Nimelt sündis jõulude teisel pühal tema perre esimene lapselaps. Enda sünnipäev jäigi tema sõnade kohaselt selle sündmuse varju ja tagaplaanile.

"Ma pole enda aastatest kunagi midagi pidanud, aga panen tähele, et see inimese elu on ikka lühike küll. Ometigi on veel nii palju ideid, mida ellu viia ja huvitavat õppida," rääkis Ütt, viidates põnevatele ideedele käsitöövallas.

Rahvuslik, just vanema perioodi käsitöö on tegevus, mis juubilarile kõige südamelähedasem. Pikki päevi ja tunde on ta istunud arhiivides ja muuseumides, et koguda teadmisi, mida seltsi liikmetele edasi anda. Kõik oma ametlikud puhkepäevad on ta pühendanud käsitööle.

Anne Ütt tunnistab, et kõige suuremat puudust oma praeguses elus tunnebki ta just ajast, sest , nii palju mõtteid ootavad teostamist.       

"Tegevus nii tööl kui ka elu üldse on kuidagi kiiremaks muutunud. Ja eks olen ise ka vanemaks saanud,". tõdes Anne Ütt. Tema suureks sooviks on leida käsitööseltsile keegi noorem eestvedaja, et ise vaid teatud asjadele pühenduda.

Mis puudutab õnne, leiab juubilar, et kui lastel läheb elus hästi, kui nad on omale kindla teejalge alla leidnud ja liiguvad endaga rahulolevalt elus edasi, siis on ka tema kui ema ja inimene õnnelik. Ja õnnelik võib Anne Ütt oma sünnipäeval olla, sest tema lastelon kõik hästi.