Peaaegu sajast margast euroni

Ülle Lätte Vali Uudised(2008), 8. veebruar, nr. 11, lk. 1.

 
Eesti Panga muuseu­mi juhataja Karmen Greim ning peavara­hoidja Maie Uustalu panid nädala alguses Põltsamaa raamatu­kogu konverentsisaali üles näituse "Eesti raha margast euroni".

Tegemist on rändnäituse­ga, mida on mitu paralleelek­semplari. Nendest üks on het­kel eksponeeritud Hiiumaal, teine Saaremaal.

"Me valmistasime näituse ette 2006. aastal ja esitlesime seda samal aastal Narva muuseumide festivalil. Näi­tus võitis festivali ja sellest on nüüdseks mitu varianti," räägib Eesti Panga muuseu­mi juhataja Karmen Greim. Tegelikult on näitus väga suur ja põhjalik ja Greimi sõnul Põltsamaa raamatukogusse ei mahu. Väiksemad näitused käivad Eestimaal ringi mööda raamatukogusid, muuseume, koole jne. Suur näitus koos­neb 21 suurest stendist ja on põhjalikum.

Kui Eesti Vabariik 24. veebruaril 1918. aastal väl­ja kuulutati, ringles Eestis mitmesuguseid võõrriikide rahatähti ning noores vaba­riigis hakati kohe oma raha emiteerimiseks ettevalmistusi tegema. Juba 30. novembril 1918. aastal võeti Ajutise Valitsuse istungil vastu otsus kehtestada riigi vääringuks Eesti mark.

Näitus algabki samal aastal kavandikonkursile laekunud kunstnik Kristjan Raua kavanditega. Näitus lõpeb 2004. a Eesti euromündi rahvusliku külje võiidutöö kavandiga. Selle on kujundanud Lembit Lõhmus. Näitusega käivad kaasas laste tarvis näituseteemalised ristsõnad kohapeal lahendamiseks ja rahatähtede-pusled kokku­panemiseks. Kõikidele huvi­listele toodi näitusega kaasa eestikeelsed brosüürid, mida võib koju kaasa võtta.

"Näitus tutvustab Eesti Vabariigis käibinud makse­vahendeid ja annab ülevaate neljast Eesti vääringust. Eesti mark tähistas Eesti iseolemi­se algust ning pärast 1928. aasta rahareformi oli kuni 1940. aastani käibel kroon. Uus kroon tuli ringlusse 1992. aastal ning eurole üleminek seisab Eestil veel ees." (Meie Maa, 14. september 2007, Maie Uustalu).

Karmen Greim teavitab, et näitus saadi ette valmistada Euroopa Komisjoni abiga. Stendid, millele näitus välja pandi, on Euroopa Komisjo­nilt. Näituse disainis kunst­nik Tiit Jürna, tekstid aitas Eesti Panga muuseumil kok­ku panna rahaajaloo ekspert dr Ivar Leimus.

Originaalid on muuseu­misse ostetud kollektsionää­ridelt. "Meil on kaasa võetud ka mõned originaalrahade näidised, need paneme ette vitriinidesse," lisab Greim ja nimetab näituse kõrgkuuks maid ja juunit, sellel ajal on ka Eesti Vabariigi 90. aasta­päeva Eesti Panga kuu.

Näitus jääb Põltsamaale käesoleva kuu lõpuni.