Mälestusi ei kustuta ükski minemine

Rutt Rimmel Raamatukogu (2008), nr. 1, lk. 37.

22. detsembril 2007 suri meie raamatukogu kauaaegne töötaja, muinsuskaitseliikumise eestseisja ja kodu-uurija Tiiu Pihlakas.

Tiiu oli pärit Amblast. Tegevust raamatukogunduses alustas ta 1962. aastal Jõhvi rajooniraamatukogus. Töö kõrvalt õppides lõpetas ta 1969. aastal TPedI raamatukogunduse ja bibliograafia eriala. 1972. aastal kutsuti Tiiu kultuuriministeeriumi raamatukogude inspektori kohale, kus ta töötas kümme aastat.

1981. a tegi Tiiu elus kannapöörde - vahetas pealinna elu ja töö väikelinna vastu. Tema valikuks osutus Põltsamaa, kuhu rajas uue kodu, leidis sõbrad ja südamelähedase töö Jõgeva Maakonna Keskraamatukogus. Tiiu alustas direktori asetäitjana ja jätkas metoodika- ja bibliograafiaosakonna juhatajana ning peaspetsialistina. Tema töökohustustest hõlmas suure osa töö maaraamatukogudega. Kuigi tulnud maakonda väljastpoolt, võeti Tiiu ruttu omaks ning juhendades raamatukogusid ligi 20 aastat, jättis ta endast jälje nii töösse kui raamatukoguhoidjate südameisse. Tiiut tunti kui energilist ja rõõmsameelset inimest, kui ideede genereerijat ning nende täideviijat. Jõgeva Maakonna Keskraamatukogus töötas Tiiu Pihlakas pensionieani, 2001. aasta 20. veebruarini.

ERÜ taasloomisest saadik oli Tiiu ühingu aktiivne liige, osales töörühmades ning algatas uusi ettevõtmisi. Ta oli ka Jõgeva maakonna tugiisik. 2000. aastal tunnustati Tiiu Pihlaka tööd ERÜ teenetepreemiaga. 
Tiiu sekkus energiliselt nii kultuuri- kui ühiskonnaellu, oma panuse andis ta Eesti kodanike komiteede liikumisse ning oli valitud Eesti Kongressi saadikuks. 1980-ndate aastate lõpus, valituna Põltsamaa linnavolikokku, võttis Tiiu osa linnaelu korraldamisest. Ajavahemikus 01.07.- 06.12.1993 pidas ta Põltsamaa linnapea ametit.

Tiiu sügavam huvi ja kiindumus oli kodukoha ajalugu. Ta oli Põltsamaal muinsuskaitseseltsi loomise algataja ning pikka aega siinse muinsuskaitsetöö hing.

1995. a asutati Põltsamaa ajalooselts ja Tiiu sai selle esimeheks. Tema südameasjaks sai meie maakonna kultuuriloo, sh meie raamatukogude uurimine. Põltsamaa linna koduloo tutvustamiseks korraldas ta õpilastele ekskursioone, kodulootunde ja viktoriine, koostas koduloobibliograafiat, organiseeris kodukandipäevi. Just Tiiu oli see, kes andis tõuke Põltsamaa muuseumi asutamiseks. 9. augustil 2007 tähistati muuseumi kümnendat tegevusaastat konverentsiga, kus oli ettekanne ka Tiiult. 
See jäigi tema viimaseks avalikuks esinemiseks.

20 aastat kõrvuti töötada on pikk aeg. Ja mälestusi ei kustuta ükski minemine .

Jõgevamaa raamatukoguhoidjate nimel Rutt Rimmel