« Tagasi

Vastuseks hr Ants Pajule

Asta Leiten Vooremaa(2007), 27. märts, nr. 35, lk. 4.

 

21. veebruaril ajalehes Eesti Kirik ja 20. märtsil ajalehes Vooremaa ilmunud artiklis "Sajand tagasi, Palamusel" tunneb selle autor hr Ants Paju suurt muret, et Juhan (Johan) Kõpp "ei ületa uudistekünnist". Seetõttu pean vajalikuks mõned asjad meelde tuletada. 

Oli aasta 1989, kui Laiuse rahvas tähistas oma raamatukogu 140. sünnipäeva, mis oli suuresti pühendatud just Juhan (Johan) Kõpule kui Laiuse raamatukogu taasasutajale. Päev algas jumalateenistusega Laiuse kirikus, järgnes mälestustahvlite avamine ning konverents. Väljas oli kogu Laiuse: kes laulis, kes puhus pilli, kes küpsetas. Õhtul esitas näitleja Rein Olmaru katkendeid Kõpu "Mälestustest". Kust sel ajal see raamat kätte saadi, teab ehk lugupeetud professor Sulev Vahtre. See oli avalik üritus. Olgu repliigi korras öeldud, et tookordsetest prominentidest ei leidnud võimalust sellel üritusel osaleda keegi peale keskraamatukogu direktori pr Vaike Oro ja kultuuriosakonna juhataja pr Hilja Toome.

Aastal 1999 tähistati emakeelse ülikooli 80. aastapäeva üleriigilise konverentsiga "Johan Kõpp 125". Konverentsi teise päeva üritused toimusid Laiusel. Konverentsil oli võimalik osaleda kõigil huvilistel. Kui palju prominente kohal oli, seda ma enam ei mäleta. Aga küllap oli. Ajad olid ju muutunud.

Tänavu jaanuaris avas ukse Laiuse kooli muuseumituba. Otse loomulikult on selle ekspositsioonis ka Kõpul oma koht.

Ja nüüd ajalookonverentsist "Minu maa, minu vald, minu kodu". Üksnes ettekannete pealkirjade põhjal otsustades võib ehk tõesti arvata, et sellel minnakse Kõpust vaikides mööda, aga tegelikult see nii pole.

Veidi saladuskatet kergitades võin öelda, et Laiuse kiriklas ootab avamisjärge Kõpu tuba ja juba on peetud esimesed mõttevahetused Kõpu 135. sünnipäeva tähistamise üle 2009. aastal.

Nii et Kõpu unustusse vaju(ta)mise üle muretsemiseks pole põhjust, hr Ants Paju!

Lugupidamisega ASTA LEITEN,
Laiuse raamatukogu juhataja aastast 1979,
ajalookonverentsi "Minu maa, minu vald, minu kodu" projektijuht