Keskraamatukogu sai uue täiendatud põhimääruse

Raivo Feldmann Vali Uudised (2007), 5. detsember, nr. 94, lk. 5.

Linnavolikogus kinnitati juhtimine, direktori õigused ja äsja Keskraamatukogu uus põhimääruse ja kasutamise eeskiri. Nimetatud õigusaktide vastuvõtmine volikogus oli tingitud muudatustest "Rahvaraamatukogu seaduses" ja teistes valdkonda puudutavates riigi seadusandlikes aktides.

Eelmine Keskraamatukogu põhimäärus jõustus 19. ACaprillil  1999. aastal ja on nüüdseks lootusetult aegunud. Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu kasutamise  eeskirja on linnavolikogu küll napp  aasta tagasi kohendanud, kuid kui  millegi uue tegemine ette võtta, siis on mõistlik asjale ikka terviklikult läheneda, sest vastasel korral võivad Keskraamatukogu tööd reguleerivatesse seadusandlikesse  aktidesse tööd segavad vastuolud sisse jääda.

Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu põhimäärusega määratakse ära raamatukogu ülesanded, juhtimine, direktori õigused ja kohustused, struktuur, kõik Keskraamatukogu nõukogu valimist ja tegevust puudutav, vara, rahalised vahendid ja finantseerimise põhimõtted, tegevuse kontroll, järelevalve ja aruandlus ning raamatukogu võimalik ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamise kord. Kasutamise eeskirjaga aga kehtestatakse Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused, kohustused ja vastutus. Kui põhimäärus laiemale üldsusele vaevalt mingit huvi pakub, siis kasutamise eeskirjaga puutuvad kokku kõik Keskraamatukogu kliendid.

Mis siis kasutamise   eeskirjas muutus?

Uues Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu eeskirjas on põhjalikumalt välja toodud lugeja isikuandmete loetelu. Samas öeldakse,  et lugejate andmebaas on ainult  raamatukogusiseseks kasutamiseks ja juurdepääs isikuandmetele on ainult teenuseid osutavatel raamatukogutöötajatel.

Nüüdsest saab registreeritud lugeja soovi korral kasutada raamatukoguteenuseid ka ID-kaardiga. Raamatukogukaart (lugejapilet), mis on tasuline, väljastatakse aga ainult neile, kes seda soovivad ning raamatukogukaarti saab kasutada kõigis Jõgeva Maakonna rahvaraamatukogudes.

Lugeja kohustusi ja vastutust, käsitlevast osast jäeti välja niinimetatud viivisevabad neljapäevad laenutähtaja ületajatele. Keskraamatukogu soovib sellega märku anda, et laenutähtaja ületamine ei ole soodne ei raamatukogule ega laenutajale.

Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu uus põhimäärus ja kasutamise eeskiri linnavolikogus diskussiooni ei tekitanud ning  mõlemad määrused kinnitati ühe. häälselt.