Eile toimus keskraamatukogus maakondlik seminar

Vali Uudised (2007), 31. märts, nr. 26, lk. 3.

Eile toimus Jõgevamaa Keskraamatukogus Põltsamaal järjekordne maakondlik raamatukogutöötajate seminar. Seminari suunitluseks olid tööküsimused ja plaanid. Esimese päevakorrapunktina andis peaspetsialist Sirje Undusk ülevaate raamatukogude möödunud 2006. aasta tööst. Ettekannetega esinesid veel keskraamatukogu direktor Rutt Rimmel ja hankeosakonna juhataja Maris Oro. Räägiti  dokumentide vormistamisest Wordis ning RIKS-programmist  (raamatukogude info-ja kataloogisüsteem). Külla oli kutsutud arst-kirjanik llmar Särg, kes tutvustas oma loomingut ja  omi raamatuid.

Keskraamatukogu kutsub  maakonna raamatukogutöötajad seminariks kokku aasta jooksul kaheksal korral, kummaski poolaastas neljal korral.  Järgmine kokkutulek toimub  aprillis. Maakonnas on ühtekokku 30 raamatukogu, neist 3  linna-ja 27 maaraamatukogu.  Unduski sõnul käiakse suviti  teistes raamatukogudes külas ja vaadatakse ka huvitavamaid  paiku. Eeloleval suvel on sihiks  võetud Pärnumaa.