Fotokonkurss "Isekeskis raamatuga"

Vali Uudised(2007), 2. veebruar, nr. 10.

 

Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu kuulutab välja fotokonkursi „Isekeskis raamatuga". Konkurss kestab 5 . veebruarist kuni 5. aprillini 2007. 

Fotovõistluse eesmärgiks on jäädvustada hetki, mis me veedame raamatuga ehk teisisõnu fotod peavad olema seotud lugemisega ja seda kajastama. 

Fotovõistlus reeglid:
1. Osaleda võivad kõik, fotode arv ei ole piiratud. 

2. Konkursitööd peavad olema varustatud järgmiste andmetega: 
• autori ees- ja perekonnanimi ning vanus
• autori e-posti aadress, kontakttelefon ja kodune aadress
• võistlustöö pealkiri

3. Esitada võib nii värvilisi kui mustvalgeid fotosid, nii paber kui digikandjal (ka digitaalselt korrigeeritud fotosid ning fotomontaaže):
• digifotod CD-l 
• paberfotod vähemalt mõõtmetega 15x20 cm. 
4. Korraldajal on õigus kasutada fotosid autoritasu maksmata, avaldada veebis, trükistes, panna välja näitustel jt. kasumit mittetaotlevatel eesmärkidel. Esitatud fotosid ei tagastata.
5. Osaleja vastutab fotode autorluse ning muude andmete õigsuse eest. 
6. Töid hindab 3-liikmeline žürii, juhindudes hindamisel konkursi reeglitest.