Viktoriin juhatas lapsed raamatute juurde

Ülle Lätte Vali Uudised(2007), 21. märts, nr. 23, lk. 4.

Jõgeva Maavalitsuse kultuuri- ja haridusosakonna algõpetuse sektsioon ja maakonna keskraamatukogu lasteosakond Põltsamaal viisid maakonna lastele läbi viktoriini. Projekt hõlmas õpilasi 1.- 6. klassideni.

Lasteosakonna juhataja Nelli Orgmaa sõnul polnud viktoriini eesmärgiks mitte teadmisi kontrollida, vaid tuua lapsed raamatukokku ning tekitada raamatute vastu huvi. Nii raamatukogu töötajad kui ka kultuuri- ja haridusosakonna ametnikud tunnevad muret laste lugemuse vähenemise pärast. Loodetavasti hakkab nii mõnigi õpilane, kes on oma silmaga raamatukogu mitmekesist lugemisvalikut näinud ja oma käega raamatuid sirvida saanud, raamatute vastu rohkem huvi tundma.

"Viktoriinijaoks koostasime lasteraamatukogus küsimused ja sellest võtavad osa maakonna kõikide koolide lapsed," räägib Nelli Orgmaa. Küsimused saadeti kõikidesse maakonna raamatukogudesse ja need olid koostatud nii, et laps leiab vastuseid raamatutest. Orgmaa täpsustab, et vastuste leidmiseks ei pea lapsed raamatuid läbi lugema ja nende sisu teadma , vaid need leitakse kas raamatu esi- või tagakaanelt, tiitellehelt, sisukorrast jne.

Kooli ja raamatukogu koostöö laabus suurepäraselt

Viktoriinis osalema tulnud lapsed, nähes laudadele valmis pandud kõrget kirevates värvides raamatutevirna, ei jäänud sugugi ükskõikseks. Raamatud leidsid kohe uudistamist ja lehitsemist. Oli näha, et kui lapsed korraks arvutitemaailmast ja tänapäeva paljude muude ahvatluste ja võimaluste kõrvalt raamatute juurde tuua, tuntakse ka raamatute vastu huvi. Lasteosakonna juhataja Orgmaa tutvustas lastele, milline on raamat - mida kirjutatakse raamatu kaanele, mida võib leida tiitellehelt ja tagakaanelt, kus asub raamatu sisukord ja kuidas raamatust vajalikku informatsiooni üles leida.

"Põltsamaa Ühisgümnaasiumis läks viktoriin väga hästi. Õpetajad tulid meelsasti raamatukokku lastega viktoriinis osalema. Alguses lapsed ei saanud hästi aru, mida nad peavad tegema. Aga kui me neid juhendasime ja selgitasime, kuidas tuleb küsimustele vastata, kust vastuseid leiab, läks kõik toredasti," rõõmustab lasteosakonna juhataja kordaläinud projekti üle ja kiidab veelkord tublisid õpetajaid, kes pakutuga kaasa tulid ja selleks aja leidsid. "Nii mõnigi õpetaja ütles pärast viktoriini, et see oli tore ja soovitas meil selliste asjadega jätkata." Nelli Orgmaa peab plaani midagi korraldada ka vanemate klasside õpilastele.

Lasteraamatu päeval saavad tublimad autasud

Pärast küsimustele vastamist vaatasid raamatukogutöötajad laste vastused üle ja selgitasid tublimad välja. Seejärel rändasid laste tööd õpetaja kätte, et ka õpetaja saaks üle vaadte, kuidas lastel läks. Orgmaa ütleb, et nad juhendavad ja aitavad viktoriini ajal lapsi lausa põhimõtteliselt, seega pole viktoriin teadmiste prooviks, vaid hoopis raamatu kui sellise tundmaõppimiseks ja tutvustamiseks. Selliseid lapsi, kes mitte midagi teha ei osanud, juhataja sõnul polnud.


Maakondliku raamatuviktoriini lõppüritus toimub 3. aprillil lasteraamatu päeval.

"Me kutsume Põltsamaale keskraamatukokku kohale maakonna tublimad viktoriinilahendajad. Ka lastekirjanik Heiki Vilep lubas meile külla tulla. Tublid lahendajad saavad meilt kingitused ja me sööme koos torti," räägib Nelli Orgmaa lastele mõeldud preemiaüritusest. Maakonna parimad viktoriinilahendajad selgitasid välja kohalikud raamatukogutöötajad, kes ka viktoriini läbi viisid.