Õpetajad ja raamatukogutöötajad tegid visiidi Brüsselisse

Piret Põldre Vali Uudised(2007), 18. juuli.

 

17. - 19. juunil korraldas Euroopa Komisjoni esindus Eestis õppereisi Brüsselisse ajalooõpetajatele ja raamatukogutöötajale. Reisi vältel tegid osalejad tutvust Euroopa Liidu erinevate institutsioonidega ning kohtusid sealsete eestlaste ja teiste eurooplastega.

Õppereisi eesmärk oli anda Euroopa Liidu temaatikast huvituvatele raamatukogutöötajatele ja ajalooõpetajatele võimalus näha, kuidas Euroopa Liit toimib, kuulda, millised on viimased arengud ning kohtuda institutsioonides töötavate kaasmaalaste ja teiste eurooplastega. Eestis annavad teavet igale inimesele mitu Euroopa Liidu infokeskust: Tallinnas, Tartus ja Jõhvis. Lisaks sellele töötavad maavalitsuste juures teabekorraldajad ning riigiasutused annavad välja \ asjalikke teabematerjale. Tasuta on võimalik tellida EL infotrükiseid (1 eksemplar) EL raamatupoest: http://bookshop. europa.eu/. Aga oma silm on kuningas ja juuni keskpaigas sai teoks koolitusreis 15 infoja raamatukogutöötajale ning 15 ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajale.

 

EL infoportaalidest leiab võimalusi õppida ja töötada liikmesriikides

 

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse, kes reisi korraldusliku poolega tegeles, üheks kõige olulisemaks sihiks on kaasata kodanikke Euroopa asjades kaasa mõtlema ja sõna sekka ütlema. Liit areneb ja muutub pidevalt, samas on institutsioonide rägastik, mitmesuguste määruste ja direktiivide süsteem mõnevõrra keeruline ja selles kõiges orienteerumine võib mõnikord peavalu valmistada ka neile, kelle põhitööks on info vahendamine õppijatele ja huvitatutele. Eesti liitumine on avanud väga palju uusi teeotsi just noortele nii õppimiseks, enesearenduseks, töötamiseks ja reisimiseks: http://europa. eulyouthl.

 

Määravad on keeleoskus ning kohalike olude tundmine

 

Õppereisil kohtuti ja kuulati ettekandeid hariduse ja kultuuri, teabevahetuse, tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraadi esindajatega, kes andsid ülevaate oma peadirektoraadi välissuhetest, üld- ja sisetalitlustest ning Eesti osast ja asendist teiste liikmesriikide seas. Külastati kohapealset keskraamatukogu, mille saamlasest juhataja Taavi Saarimäki üllatas kuulajaid oma ladusa eesti keelega. Keeleoskus ja kohalike olude tundmine on EL institutsioonides karjääri teha soovijal üks esmasemaid ning sel alal püüavad ametnikud ja nende abid end aktiivselt harida. Brüsseli visiidi programmi kuulus ka parlamendihoone ja Euroopa Komisjoni asepresidendi Siim Kallase kabineti külastamine, kelle tööst haldusküsimuste, auditi ja pettusevastase võitlusega rääkis kabineti liige Margus Rahuaja.

Lõuna- ja õhtusöögilaua vabamas õhkkonnas sai uurida lähemalt Brüsselis elavate ja töötavate eestlaste ametivälise elu-olu kohta.

 

Koolitusreiside korraldamist on plaanis jätkata

 

EL Komisjoni Eesti esinduse poliitikanõuniku Kertu Kaera sõnuI on samalaadseid reise kavas korraldada veelgi erinevate ametialade esindajatele. Koolitusele saamiseks tuli esindusse saata oma CV ja lühike motivatsioonikiri, tingimuseks varem mitteosalemine sarnasel õppereisil Brüsselisse.

Jõgevamaalt käis visiidil Maakonna Keskraamatukogu AIPi konsultant Piret Põldre.