Keskraamatukogu juhtivtöötajad osalevad Ramsil suveseminarlaagris

Vali Uudised (2007) 8. august, nr. 60, lk. 3.

Keskraamatukogu juhtivtöötajad osalevad Ramsil suveseminarlaagris

Teisipäevast algas Viljandimaal Ramsil 27. Rahvaraamatukogude kolmepäevane suveseminar-laager, kus Jõgevamaa Keskraamatukogust Põltsamaalt osalevad raamatukogu juhataja Rutt Rimmel ja teenindusosakonna juhataja Siiri Õunap. Seminarlaagri avamine toimus Ramsil vanade traditsioonide kohaselt. Loengutega esinesid Ilmar Vaaro („Raamatukogunduse õpetamise uued väljakutsed") ja Vallo Kelder („Raamatukoguhoidja uues muutuvas keskkonnas"). Toimus ka huvireis Heimtali mõisa ja muuseumi, samuti kohtuti maavanem Kalle Küttisega ja Viljandi Linnavalitsuse esindajatega. Järgmisel päeval külastatakse maakonna raamatukogusid, kohtutakse valla esindajaga ja uudistatakse Karksi-Nuia Kultuurikeskust. Käiakse Kitzbergi Majamuuseumis, president Ilvese kodutalus, samuti külastatakse Lembit Sootsi kodu ja talu. Õhtul peetakse Mulgi õhtut. Kolmandal päeval räägib Krista Talvi raamatukogu kutsestandardist ja kutse omistamisest ja huvijuht Vilja Rebane Viljandi Linnaraamatukogust tutvustab Eestis ainulaadse töökoha - raamatukogu huvijuhi tööd. Pärast laagrikokkuvõtte tegemist nimetatakse järgmise aasta laagrikoht.