Muudeti Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu kasutamise eeskirja

Raivo Feldman Vali Uudised(2007), 3. jaanuar, nr. 1, lk. 4.
 
Jõgeva Maakonna Keskraamatukogus võetakse peatselt kasutusele lugejakaart, mis kehtib kõigis Jõgeva Maakonna raamatukogudes. Raamatukogu kasutamise eeskirja muutmisel linnavolikogus leidis täpsustamist ka laenutatavate teavikute arv ja maksimaalne laenutamise tähtaeg.
 
Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu kasutamise eeskirja eelnõu koostamise aluseks võeti rahvaraamatukogu seadus. Seaduses on öeldud, et Rahvaraamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud raamatukogu kasutamise eeskirjas, mis tehakse teatavaks igale lugejale. Põltsamaa linnavolikogu 19. septembri 2005. aasta määrusega kinnitatud Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu kasutamise eeskirjas tehti linnavolikogu otsusega kolm muudatust.
 
 
Eeskirja muudatused
 
 
Selleks, et kasutada raamatukogu teenuseid, peab igal lugejal-laenutajal olema lugejakaart, mida edaspidi saab kasutada kõigis Jõgeva maakonna raamatukogudes. Lugejakaarti saab kasutada ainult kaardi omanik ise ja seda teistele isikutele edasi anda ei tohi. Nüüdsest, uute lugejakaartide puhul, jäädvustatakse foto isikuandmete juurde kohapeal veebikaamera abil. Tuleb märkida, et kõigis Jõgeva maakonna raamatukogudes saavad lugedalaenutada ainult uute lugejakaartide omanikud. Samas
 
ei sunni keegi vanu lugejakaarte uute vastu vahetama, sest vanad lugejakaardid kehtivad edaspidigi vanadel alustel edasi. Üleminek uutele lugejakaartidele toimub seega sujuvalt ja vastavalt sellele millal lugeja soovib uuele lugejakaardile üle minna. Vanu lugejakaarte edaspidi siiski enam ei väljastata.
 
Juhul, kui lugejakaart kaotsi läheb või muutub kasutamiskõlbmatuks, tuleb sellest koheselt informeerida raamatukogu. Kaardi uuega asendamine on tasuline, kusjuures tasu suuruse kehtestab linnavalitsus. Hetkel on jätkuvalt tasu suuruseks 25 krooni ja seda ei ole linnavalitsusel esialgu plaanis muuta.
 
Üks uue eeskirja punkt puudutab ka teavikute laenutamise tähtaega, mis on maksimaalselt 14 päeva. Samas täpsustatakse, et õppe- ja uurimistöödeks vajaminevat kirjandust võib vajadusel ka pikemaks ajaks, kui kaks nädalat, laenutada. Eeldatakse, et sellise kirjanduse järele massiline nõudlus lihtsalt puudub.
 
Vanas, hetkel veel kehtivas eeskirjas laenutatavate teavikute arv piiratud ei olnud. Uus eeskiri, aga ütleb konkreetselt, et lugeja kasutuses võib korraga olla kuni 10 teavikut, sealhulgas uudiskirjandust kuni 5 teavikut.
 
Põltsamaa Linnavolikogus vastu võetud Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu kasutamise eeskirja muutmise määrus jõustub 01. jaanuaril 2007. aastal.