Avaliku internetipunkti teenus laieneb koos e-riigiga

Piret Põldre Vali Uudised(2007) 9. veebruar, nr. 12, lk. 3.

Põltsamaa kodanikud ja linna külalised tarbivad avaliku internetipunkti (AlP) teenust usinalt. Kasutajate . enamuse moodustavad õpilased, keda huvitab peamiselt suhtlemine ja õpingutega seotud info. Alates 13. veebruarist on avalik interneti-punkt avatud kolmel päeval nädalas (T, N, R) kell 10-18, tund aega varem kui seni.

Avaliku interneti-punkti põhieesmärk on tagada juurdepääs internetis leiduvale avalikule infole ehk e-riigi www-teenustele. Aasta-aastalt on kasutajate arv aina tõusnud. Mida rohkem avalikku infot internetis üleval on, seda enam leidub ka tarvitajaid. Kõige hõivatum on AlP aj a vahemikul kell 11-13 ning arvestades vajadust, nihkub lahtiolekuaeg alates 13. veebruarist kolmel päeval nädalas (T, N, R) senisest tunni võrra varasemaks.

Sageli otsitakse infot Põltsamaa linna koduleheküljelt

2006. a leidsid AlPi teenuse tarbijad internetist sagedamini üles poltsamaa.ee, neti. ee, live. hot.ee, gmail.com, rate.ee, orkut.com, seb.ee, kv.ee, e-kool.ee ja delfi.ee veebileheküljed. Aga huvilisi leidus ka Euroinfo portaalile, digiteeritud arhiivimaterjalidele, liiklustestide tegijaile jm. Avamisest alates (2001. a) väga populaarsed suhtlemisportaalid jäävadki ilmselt kasutajate eelistustes domineerima, aga ilmutavad vähenemistendentsi erinevate asjaajamiste e-lahenduste kasuks.

Külastajaid Eestist Ameerikani

Põltsamaa raamatukogu internetipunkti saavad kasutada kõik soovijad, hoolimata elukohast. Eeltingimuseks on vanus vähemalt 12 aastat ning registreerumine isikuttõendava dokumendi alusel. Kui 2005. aastal oli registreeritud kasutajaid 238, siis eelmisel 2006. aastal juba 460. Keskmiselt külastas kahel eelmisel aastal internetipunkti 25 inimest päevas, neist 54% õpilasi, 26% töötajaid, 16% koduseid ja 4% üliõpilasi. Nende hulgas on nii raamatukogu kasutajaid, kohalikke elanikke kui Põltsamaa külalisi Eestist ja välismaalt. Kõige kaugem külaline oli mullu Ameerikast.

ID-kaardi lugejad võimaldavad e-hääletamist

Käesolevast aastast on kõigil arvutitel ID-kaardi lugejad: kel soovi saab kuni 19. veebruarini proovida e-hääletamist. Proovihääletamine võimaldab kontrollida, kas ID-kaardi sertifikaadid kehtivad ja PlN-koodid olemas. Enne õiget eelhääletamisperioodi (26. - 28. veebruaril) on veel piisavalt aega probleeme lahendada.

Avaliku internetipunkti kasutamise esimene tund on tasuta. Tasu eest saab printida, skannida ja arvuti kasutamise lisaaega.