Hea lugemus on õppimise alus

Ülle Lätte Vali Uudised(2006), 1. veebruar. nr. 9, lk. 4.

 

Vabariigis on alanud Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuse poolt korraldatud VIII Nukitsa konkurss. Põltsamaal Jõgevamaa keskraamatukogu lasteosakonnas on nüüd päevad sagimist täis. Esmaspäeva hommikust käis esimene grupp lapsi lemmikraamatu valimisel talonge täitmas.

Nukitsa konkurss toimub iga kahe aasta tagant ja selle käigus valib lastest lugejaskond välja Eesti lastekirjanike poolt viimase kahe aasta jooksul kirjutatud enimmeeldiva lasteraamatu. Lisaks valitakse välja parimad lasteraamatuillustratsioonid joonistanud kunstnik. Põltsamaa raamatukogus on riiulid võistlevate autorite raamatutega näituseks välja pandud. Kohaletulnud lapsed kuulavad ära raamatukogutöötajate juhised, kuidas tähtsat paberit täita tuleb ja siis läheb tööks. Võimalus on hääletada ka teabekeskuse koduleheküljel elektrooniliselt.

"Hääletuse lõppedes teeme meie maakonna laste arvamuste põhjal kokkuvõtte, keda nemad paremaks kirjanikuks ja kunstnikuks arvasid. Teeme kokkuvõtted ka Põltsamaa laste hääletuste põhjal ning seejärel korraldame lastele raamatukogus aprilli alguses ürituse. Üritusest osavõtjad selguvad hääletussedelite loosimise teel," räägib Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu lasteosakonna juhataja Nelli Orgmaa.

 

Kirjanik peab teadma, mida laps lugeda tahab

 

Kogu vabariigi laste hääletussedelid lähevad aga Tallinnasse Lastekirjanduse Teabekeskusse, kus loetakse sedelid üle ja loositakse välja 101 last, kes pääsevad Tallinnasse Nukitsa konkursi lõppüritusele 1. aprillil Tallinna Raekojas, kus on kohal ka kirjanikudja kunstnikud. Nelli meenutab, et VII konkursil osales Jõgeva maakonnast 500 hääletajat, lisades, et mida rohkem lapsed hääletavad, seda tõesem tuleb tulemus. Hääletamine on lastele vabatahtlik ja raamatukogus kedagi selleks ei sunnita. Omamoodi orientiiriks on Nukitsa konkurss ka meie lastekirjanikele. Hääletamise tulemus ongi sõnaselge vastus sellest, milliseid raamatuid lastele kõige rohkem lugeda meeldib ja milliseid pilte vaadata.

 

Konkurss toob kõik lapsed raamatukokku

 

Esimesteks hääletajateks esmaspäeva hommikul oli raamatukogus IV A klass. Klassikaupa käivad raamatukogus hääletamas kuni 6. klassi lapsed, konkurss hõlmab 1.-9. klasside lapsi, kuid hääletada võivad ka teised. Põltsamaal tuleb protsess lõpule viia enne 13. veebruari, mil raamatukogus algab üleüldine inventuur ja laenutus suleb 27. veebruarini külastajaile uksed.

"Hääletamaskäimine meeldib nii lastele kui õpetajaile. Lapsed saavad raamatukokku tulla ja siin raamatuid vaadata," ütleb Nelli Orgmaa. Kuivõrd vähepopulaarne raamatulugemine laste seas on, Nelli täpselt öelda ei oska, sest raamatukogus käivad ju peaasjalikult need lapsed, kes tahavad lugeda. Teistega ei puutu raamatukogutöötajad eriti kokku. Kuid võibolla toob just hääletamise käigus raamatukogu nägusate ruumide, sõbraliku miljöö ja hulga toredate raamatutega tutvumine nii mõnegi lapse lugejateperre lisaks. Koos juhataja Nelli Lastest lugejaid on ju Orgmaaga tegeleb lastega raamatukogus lugemissaali töötaja Anne Ütt ja laenutaja Viivi Tell.

 

Lugemine on õppimise alus

 

Lastest lugejaid on juhataja sõnul kahesuguseid. Ühed tulevad raamatukokku kindla lugemissooviga või oskavad ise sobiliku raamatu välja valida. Teised seevastu lasevad raamatukogutöötajal soovitada. Nelli ütleb, et lapsed usaldavad raamatukogutöötajaid. Kõige rohkem usaldab laps raamatu valikul sõpra, teisena koolis õpetajat ja kolmandana raamatukogutöötajat.

"Me ei paku lastele raamatuid, mis pole huvitavad. Teame ka seda, mis lastele meeldib, mis meeldib poistele ja mis tüdrukutele. Lugemine on lapse jaoks õppimise alus ja lugemisoskus on väga tähtis," räägib Nelli Orgmaa. Juhataja on tähele pannud, et lugemisaktiivsus on kõige suurem 2.-5. klassideni. 9. klassidest kerkivad esile tütarlapsed, kes on harjunud palju lugema, kuid Orgmaa sõnul on neid arvuliselt ikkagi vähe. Keskkoolis seevastu on rohkem lugejaid, kuna selles vanuses kujuneb noortes lugemisharjumus välja.