Raamatukogus on avatud näitus

Piret Põldre Vali Uudised(2006), 15. märts, nr. 20, lk. 3.

 

Põltsamaa raamatukogus saab tutvuda raamatunäitusega "Baltisaksa suurkujud Põltsamaa kultuuriloos". Nimetatud näitus avas üritustesarja, millega Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu tähistab Põltsamaa linna sünnipäeva ning mis kajastab linna kultuurilugu ja nimekaid inimesi läbi sajandite.

Näitus annab lühiülevaate 20 Põltsamaa aja- ja kultuurilugu kujundanud baltisakslasest. Põhjalikumalt tutvustatakse valgustusliikumise suurkujude W. Hupeli, P. E. Wilde, W. J. Lauw, J. H. Lilienfeldi, H. C. Von. Fickija T. E. von Bocki elu ja tegevust.

Nad kõik olid erakordsed, oma ajastu silmatorkavad haritlased, kes tõid Eestisse 18. sajandil kaasa valgustusideed Saksamaalt, mil saksa haritlased suure lainena Eestisse rändasid. Kuigi rahvuslusest olid nende ideed veel väga kaugel, valmistasid nad paljuski ette eesti rahvusliku liikumise sündi. Valgustusaja ning saksa haritlaste mõju Eesti ning Põltsamaa arengule on raske üle hinnata.

Välja on pandud nende endi poolt ning neist kirjutatud raamatuid ja artikleid, näitust ilmestavad ajastut ning baltisakslasi tutvustava pildid.

Näitus jääb avatuks 27. märtsini.