« Tagasi

Pretsedent, mis väärtustas raamatukogutöötajate tööd

Piret Põldre  Vali Uudise(2006), 7. aprill, nr. 27, lk. 4.

29. märtsil toimus Jõgeva Linnaraamatukogus raamatukogutöötajate maakondlik seminar. Pärast seminari korraldas maavanem Aivar Kokk Kuremaa lossis vastvõtu, kus esines Jõgevamaa Aastaraamatut 2005 ja pakkus pidulikku lõunat.

Jõgeva Linnaraamatukogus esines seminaris osalejaile eesti üks omapäraseim luuletaja ja kunstnik Mathura (Margus Lattik).

Mathura on inglise filoloog, kes on elanud ja täiendanud end Rootsis ja PõhjaIndias. Ta tegi ülevaate meie uuemast luulest ning jagas soovitusi raamatukogu komplekteerijatele lugeja seisukohalt, milliseid raamatuid tasub tellida. Kuulajate soovil mõtestas poeet lahti ka oma loomingut. Looduslähedus, idamaisus ja hingerahu iseloomustavad tema kolme luulekogu: "Poeesia valgel taustal" (2001), "Sõstramesi" (2003) ja "Kaks tuulehoogu" (2004).

Maa-arhivaar Viive Maasalu avaldas oma ettekandes asutuse arhiivi koostamise uusi põhimõtteid ja tegevusliine, kuidas tööd kaasajastada.

Pärast seminari sõi tsid maakonna raamatukogutöötajad Kuremaa lossi maavalitsuse korraldatud pidulikule raamatuesitlusele. Maavanem Aivar Kokk tutvustas Jõgevamaa Aastaraamatut 2005, rääkis möödunud aastal toimunud arengukonverentsi ideedest ja järgmise, mais toimuva konverentsi temaatikast. Kõigile maakonna raamatukogudele kingiti Aastaraamat ja suurematele kogudele Arengukonverentsi raamat.

Vastuvõtu ametliku osa lõpetas ebatavaline ning ka erakordne pidulik lõuna, kus kohaletulnuile pakuti kolme erinevat leemekest: räime-, oa- ja sampinjonisuppi. Maavanema poolt pakutud pidulik lõuna on pretsedent, mis näitab raamatukogude töö meelespidamist ja selle väärtustamist.