« Tagasi

Lastele meeldib lugeda

Ülle Lätte  Vali Uudised(2006), 25. oktoober, nr. 82, lk. 5.

 

Tavapäraselt varasematele aastatele kestavad ka tänavu 20.-30. oktoobrini vabariiklikud raamatukogupäevad. Selle raames korraldatakse Põltsamaa raamatukogus lastele ettelugemispäevi.

Vabariiklikud raamatukogupäevad "Lugedes rikkamaks" tõid 20. oktoobri hommikul raamatukokku ühisgümnaasiumi pisimad lugejad, esimese klassi õpilased.

"Kõigepealt teeme lastele raamatukogus väikese ekskursiooni. Mõned esimeste klasside lastest on juba lugejad, kuid mõned pole raamatukogus üldse käinudki," räägib Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu lasteosakonna juhataja Nelli Orgmaa. "Nemad on meie kõige tähtsamad lugejad, sest praegu on nad esimeses klassis. Nad kuuluvad lasteraamatukogu lugejaskonna hulka üheksal aastal. Ükski laps ei saa kooli niimoodi lõpetada, et ei käiks raamatukogust läbi." Lastele selgitati raamatukogus, kuidas raamatuid laenutada ja millal need tagasi tuleb tuua. Samuti seda, kuidas raamatuid hoida.

Laenutaja Viivi Teil luges esimese klassi õpilastele ette Silvia LaidIa raamatut "Sandra kevad ja suvi". Selle raamatu kohta on lasteosakonna juhatajail vaid häid sõnu öelda. Oli näha, et etteloetav meeldis ka lastele endile, sest kõik kuulasid vaikides, üksisilmi ja käsipõsakil. Juhataja sõnul on Laidlalt raamatukokku tulemas ka tema uus raamat "Apteegitont Taavi".

 

Suvel käiakse usinasti raamatukogus

 

Pärast esimeste klasside lapsi käivad raamatukogupäevade ürituse raames raamatukogus ka 2.-6. klasside õpilased. Nendega vesteldakse sellest, kui palju nad on suve jooksul raamatuid lugenud ja mis raamatud need on. Tutvustatakse ka uusi raamatuid ja antakse uued lugemissoovitused.

"Meie lastele meeldib lugeda. Meil on igal suvel suvelugemisprogramm. Kevadeti teeme klasside kaupa soovitusnimekirjad, mida lapsed suvel loevad. Igaüks saab loetud raamatu eest väikese mosaiigitükikese, millest saab sügiseks kokku pildi. Need on väga vahvad pildid, mida on lastel tore vaadata. Nendest piltidest on meil praegu ka näitus väljas," räägib Nelli Orgmaa Ja nendib, et lapsed võtavad suvelugemisest väga aktiivselt osa. "Meil käib suviti raamatukogudes palju lapsi. Käiakse oma nimekirjadega. Oleme nimekirjadesse sellised raamatud valinud, mis lastele on huvitavad lugeda," ütleb Nel1i. Samade lugemisnimekirjade vahendusel laabub ka raamatukogu ja kooliõpetajate koostöö lahedasti. Seda tehakse ühise eesmärgi nimel lapsed lugema harjutada.

Raamatukogupäevad hõlmavad ka kooli vanemaid klasse, samuti täiskasvanuid. Gümnaasiumiõpilastega tegeleb täiskasvanute raamatukogu.

Täiskasvanuile aga toimus hiljuti raamatukogus kohtumine kirjanik Erik Tohvriga.