Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu pakub e-teenust

Piret Põldre Vali Uudised(2005), 26. august, nr. 66, lk. 5.

 

Septembri alguspäevil saab aasta Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu teenindusosakonna üleminekust elektroonilisele laenutussüsteemile (raamatukogude info- ja kataloogisüsteem RIKS). Alates selle aasta maikuust raamatukogu teenindusosakonnas lugeja käsutuses otsinguarvuti ja juulist avati internetis oma koduleht (http://www. oberphalen.lib.ee/), millelt on ka kodu- või tööarvutist juurdepääs maakonna raamatuude andmebaasi RIKSWEB.

Elektronkataloog asendab kaartkataloogi, mis oli aegaenõudev ja töömahukas etapp raamatukogu arengus. 1997. aastal alustati raamatute andmete sisestamist elektronkataloogi. Nüüd on praktiliselt kogu raamatukogus olev kirjandus sisestatud raamatukogude info- ja kataloogisüsteemi RIKS ning kaartkataloogi otsinguks enam ei vajata.

"Automatiseeritud infosüsteem on kiire ja hulgaliselt võimalusi pakkuv. Lisaks autorile ja pealkirjale saab leida raamatuid ja artikleid sõna ning vabasõna otsinguga.


Lugeja saab ise vajaikku infot otsida


Teenindaja omab ülevaadet lugejate, laenutuste, reserveeringute ning võlgnevuste kohta. RIKS arvutab viivised ja saadab e-mailiga teate reserveeritud teavikute

saabumisest, meeldetuletused laenutustähtaja lähenemisest või selle ületamisest. Raamatukogutöötajale lihtsustab RIKS aga raamatukogule vajaliku statistika ja aruandluse tegemist," selgitab teenindusosakonna juhataja Siiri Õunap, "hakkajamad lugejad on juba tutvust teinud iseseisva infootsinguga elektronkataloogist. Siinkohal tahakski julgustada lugejaid rohkem arvutit otsinguks kasutama. Raamatukogutöötajad annavad meelsasti nõu infootsinguks ning tutvustavad elektronkataloogi kasutamist."


E-raamatukogu ja e-teenindus - kellele ja milleks?


Kui e-valitsus ja e-post on üldtuntud mõisted, siis e-raamatukogu ja e-teenindus vajavad selgitamist. Infotehnoloogia arengust tulenevate võimaluste rakendamine on toonud endaga kaasa muutused raamatukoguteeninduses. Lihtsustatult öeldes koondab e-raamatukogu teenuseid, mida saab kasutada raamatukokku tulemata - piisab, kui minna raamatukogu koduleheküljele.

Siiri Õunapi sõnul võimaldab e-teenindus saata e-posti teel infopäringuid, tellida raamatuid teistest raamatukogudest, pikendada teavikute laenutustähtaegu, teha otsingut kogudes olevatest raamatutest, näha infot ajakirjade, ajalehtede, auviste

(CDle loetud raamat - toim. ja muude üksuste kohta nin nende saadavuse andmeid. Valides menüüst Uudiskirjandus saab vaadata raamatukogus viimase kahe kuu jooksu saabunud uudiskirjandus loetelu ja selle soovi korra välja trükkida.


Võimalik on personaalne ligipääs


Personaalseks ligipääsemiseks on vajalik lugejakaardi vöötkood ning salasõna, mille saab raamatukogutöötajalt RIKSWEBi sisse logides saal näha kõiki endaga seotud andmeid nagu laenutused, laenutuste ajalugu, märkused viivised. Võimalik on vaadata kas vajalik raamat on saadaval ja vajadusel reserveerida klõpsates lingil Tellin ning raamat reserveeritakse tellija nimele.

Kodulehekülg pakub informatsiooni ka raamatukogu lahtiolekuaegade, raamatukogus pakutavate teenuste Jõgeva maakonna raamatukogude, ürituste kohta ning viiteid teistele andmebaasidele. Vastavate linkide kaudu on ligipääs Tallinna ja Tartu raamatukogude andmebaasile ESTER, rahvaraamatukogude elektronkataloogile URRAM artiklite andmebaasile ISE jne.

Teenindusosakonna juhataja lisab: "Nii lugejad kui teenindajad on tänaseks arvutiteeninduse juba nii omaks võtnud, et vana laenutussüsteem tundub suisa eelajaloolisena. Kuigi keskraamatukogu kodulehekülg on avatud olnud vaid kaks kuud, näitab selle külastajate arv, et seda on märgatud ja ka kasutatakse."