« Tagasi

Adavere raamatukogu- mitte ainuüksi raamatulaenutus

Ülle Lätte  Vali Uudised(2005), 18. märts, nr. 22, lk. 5.

 

Adavere raamatukogu juhataja Tiina Kull leiab põhitöö kõrvalt aega ja tahtmist rahvale erinevaid üritusi ja näitusi pakkuda. Praegu on juba teist nädalat vaatamiseks väljas näitus, mis puudutab kohalikku ajalugu.

 
Ajalooteemaline näitus tekitab rahvas huvi

 
Adavere raamatukokku sisse astunu pilku püüab koheselt riiulile asetatud vana telefoniaparaat ja seinalt vastu vaatavad vanad fotod. Kaugelt tulijale näitus nii palju ehk ei paku kui kohalikele endile. Tiina Kull ütleb, et käiakse ja uuritakse üksipulgi - aastakümnete tagused fotod äratavad vanu tundeid, lõhnu, mõtteid. Fotodelt otsitakse tuttavaid inimesi. Väljapanek ei ole just mahukas, kuid see eest kohalikule rahvale väga kõnekas. Näitus ''Meie Adavere 1960-1970" väljapanek sisaldab lisaks fotodele mahukaid mappisid ajaleheväljalõigetega. Näituse taustmaterjaliks on kasutatud peale fotoaparaadi ka vanaaegseid päikeseprille, sulepead koos sulgedega, arvutuslükatit, raha ja muid esemeid. Lisaks erinevaid vanu rinnamärke - oktoobrilapse, komsomoli, laulupeo aastapäeva, suvepäevade ja paljud muud märgid.

"Väljas on kogu materjal, mis läbi aastakümnete on kokku kogutud. Õnneks on minu käes ka tookordsete majandite mapid. Siin on kooli tookordse nukuringi ja kooli Punase Risti materjalid, Adavere Tuletõrjeseltsi kroonika, Adavere Näidissovhoosi auraamat, " viitab raamatukogujuhataja. Ta osutab ka fotodele, mil 1969. aastal külastas Adaveret grupp prantslannasid. Sündmus oli tol ajal tohutu sensatsioon. Kahjuks ei ole Tiina Kulli! õnnestunud saada materjali selle kohta, kes need prantslannad olid ja mis eesmärgil nad Adaveres käisid. Küll aga käivat kohalik rahvas vanu materjale praegu päris huviga uudistamas ja sirvimas.

"Külast on tuldud lausa eesmärgil näitust vaatama. Mitmed on rääkinud, et neil on ka endil kodus ajaloolist materjali, mida millalgi raamatukogu arhiivi olemasolevale lisaks võiks tuua," ütleb Tiina Kull.

 
Lapsed kirjandusele ja emakeelele lähemale

 
Adavere raamatukokku on rahval muudki asja kui raamatuid laenutama või näitusi vaatama. Emakeelenädala puhul pakkus raamatukogu juhataja Adavere lastele erinevaid üritusi.

''Rääkisin emakeelepäeva puhul lasteaialastele eesti keelest. Paraku on nii, et sellest, millega iga päev tegeled, on kõige raskem rääkida. Nägin tükk vaeva, et endale eelnevalt selgeks teha, kuidas väikestele lastele kõige paremini emakeele mõistet selgitada. Ühiselt arutlesime nii emakeele kui isamaa üle." Juhataja räägib, et lasteaialapsi tuuakse aegajalt raamatukokku. Hiljuti käisid nad raamatukogus lumeeide-muinasjuttu kuulamas.

1.-3. klasside õpilastele vestis Tiina Kull lastekirjaniku Hans Christian Anderseni elust ja muinasjuttudest. Lastesektsioonis pandi neljale stendile välja Anderseni puudutav materjal. Õpilastele viidi läbi informiin.

Tiina Kull ütleb, et paraku tunnevad lapsed kirjanduse vastu aina vähem huvi. Juhataja loodab, et olukorrale aitavad lahendust tuua äsja lasteaedadesse ja algkoolidesse moodustatud lugemispesad, et lastel oleksid raamatud kogu aja käeulatuses ja silmade ees.