« Tagasi

Jõgeva Maakonna Keskraamatukogul oma kodulehekülg

Siiri Õunap Vooremaa(2005), 8. september, nr. 103, lk. 2.

 

Alates juulikuust on internetis avatud Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu kodulehekülg aadressil http://www.oberphalen.lib.ee. Kodulehekülg võimaldab juurdepääsu Jõgeva maakonna raamatukogude andmebaasi RIKSWEB. 

Infotehnoloogia rakendamine raamatukogudes on viinud raamatukogud uuele arengutasemele. Jõgeva Maakonna Keskraamatukogus alustati raamatute andmete sisestamist 1997. aastal ning nüüdseks kajastuvad peaaegu kõik raamatukogus olevad teavikud info- ja kataloogisüsteemis RIKS. Kaartkataloogidega võrreldes on automatiseeritud infosüsteemi eelisteks kiirus ja võimaluste paljusus. Raamatuid ja artikleid saab leida autori, pealkirja, märksõna ning vabasõna otsinguga. Lugejate teenindajatel on ülevaade lugejate, laenutuste, reserveeringute ning võlgnevuste kohta. Programm arvutab viiviseid ja saadab e-mailiga meeldetuletusi laenutustähtaja lähenemisest või selle ületamisest ning teatisi reserveeritud teavikute saabumisest. Samuti lihtsustab RIKS raamatukogule vajaliku statistika ja aruandluse tegemist.

E-raamatukogu lugeja teenistuses

Koduleheküljel on ka info raamatukogu lahtiolekuaegade, pakutavate teenuste ja ürituste kohta, Jõgeva maakonna raamatukogude kontaktandmed jm. Esmatähtis on juurdepääs Jõgeva maakonna raamatukogude andmebaasile RIKSWEB.

E-raamatukogus kasutada raamatukogu teenuseid raamatukokku tulemata. E-teenindus võimaldab kodulehelt saata e-posti teel infopäringuid, tellida raamatuid teistest raamatukogudest, pikendada teavikute laenutustähtaegu, näha infot raamatute, ajakirjade, ajalehtede, auviste jm üksuste kohta ning kas soovitud teavik on saadaval, teha otsingut kogudes olevast kirjandusest. Valides menüüst uudiskirjanduse, leiab viimase kahe kuu jooksul saabunud kirjanduse loetelu, mida saab ka välja trükkida.

Vanu aegu taga ei igatse

Lugejakaardi vöötkoodi ja salasõnaga, mille saab raamatukogutöötajalt, RIKSWEBi sisse logides pääseb lugeja ligi kõigile temaga seotud andmetele, näiteks laenutuste tähtajad, märkused, viivised. 

Klõpsates lingil "tellin", saab lugeja reserveerida raamatu oma nimele.

Vastavate linkide kaudu saab kodulehelt Tallinna ja Tartu raamatukogude andmebaasi ESTER, rahvaraamatukogude elektronkataloogi URRAM, artiklite andmebaasi ISE jne.

Nii lugejad kui teenindajad on arvutiteenindusega juba nii harjunud, et vanu aegu enam keegi taga ei igatse. Ka meie koduleht on üles leitud, seda näitab selle külastajate arv. Kindlasti soovitaks Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu kodulehte külastada, julgesti andmebaasis infootsingut teha ning pakutavaid e-teenuseid kasutada. Eelkõige aitab see kokku hoida aega.